Beter Bodembeheer bundelt de kennis uit lopend en recent onderzoek van WUR en partners rond landbouwbodems. Deze kennis draagt bij aan een duurzaam beheer van landbouwbodems en zorgt dat de bodem kan bijdragen aan diverse ecosysteemdiensten.

Over Beter Bodembeheer

Beter Bodembeheer bundelt de kennis van lopend en recentelijk bodemonderzoek van de WUR en haar partners. Deze kennis draagt bij aan een duurzamer beheer van landbouwbodems en zorgt er daarnaast voor dat de bodem een bijdrage kan leveren aan diverse ecosysteemdiensten.

De PPS Beter Bodembeheer is in 2023 afgerond. Deze website zet de ontsluiting van kennis uit de PPS Beter Bodembeheer voort. Alle kennisproducten die voortkomen uit deze PPS (2017 - 2023) zijn hier gebundeld. Daarnaast publiceren we op deze website nieuws en nieuwe publicaties van bodemonderzoek waar de WUR bij betrokken is en wordt er gelinkt naar de projecten en programma’s in kwestie. Deze website wordt met name ook gebruikt om informatie en resultaten van het Europese EJP SOIL programma te delen. Naast uitleg van het programma worden hier alle EJP SOIL resultaten die relevant zijn voor Nederland gepubliceerd.

Deze website wordt gefinancierd vanuit het Kennis op Maatproject Beter Bodembeheer.

LNV-800x352
BO-260x260
TAF-260x260
WUR_RGB_standard