Home » EJP SOIL

EJP SOIL: European Joint Programme on Soil, towards climate-smart sustainable management of agricultural soils

Het European Joint Programme on Soil (EJP SOIL) heeft tot doel kennis te ontwikkelen en te verspreiden die de kwaliteit en het beheer van landbouwbodems in Europa verbeteren. Hiermee draagt EJP SOIL bij aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen op gebied van klimaatverandering, duurzame landbouwproductie en het leveren van ecosysteemdiensten.

Deze webpagina’s bevatten informatie over het EJP SOIL programma en resultaten relevant voor Nederland en in het Nederlands. Vanuit Nederland wordt EJP SOIL uitgevoerd door Wageningen University & Research in samenwerking met ISRIC en Climate-KIC. Het Ministerie van LNV is mede-eigenaar van het programma. WUR leidt, als co-coördinator, het programma samen met INRAE.

Lees verder over wat is EJP SOIL.

Bekijk het overzicht van projecten en werkpakketten.

LNV-800x352
BO-260x260
TAF-260x260
WUR_RGB_standard