Nieuws

Internationale workshop over het actualiseren van bemestingsadviezen

40 deelnemers uit acht Europese landen die samen discussiëren over de noodzaak van nieuwe bemestingsadviezen; Tijdens een internationale workshop, georganiseerd door de PPS BAAT, werd er nagedacht over hoe nieuwe bemestingsadviezen opgesteld en toegepast kunnen worden in de praktijk en hoe er beter samen gewerkt kan worden.

Lees verder...

Niet-kerende grondbewerking uitvoerbaar alternatief voor ploegen

Niet-kerende grondbewerking is een uitvoerbaar alternatief voor ploegen op de zuidoostelijke zandgronden. Veel van de onderzochte parameters vertonen nauwelijks of geen verschil ten opzichte van ploegen en er is een positief effect waarneembaar ten aanzien van de stikstofverliezen.

Lees verder...

Webinar: heb jij al van Best4Soil gehoord?

We nodigen je graag uit voor de Best4Soil Webinar op 15 mei. Best4Soil is een netwerk voor het verspreiden van kennis over preventie en beheersing van bodemgebonden ziekten en plagen.

Lees verder...

EJP soil webinar 2024: Soil sensing

Soil sensing is begin dit jaar in het zonnetje gezet met twee webinars. De webinars werden gehouden voor een breed scala aan onderzoekers. Enerzijds hadden ze tot doel het onderwerp te introduceren en de al bekende kennis binnen EJP te verspreiden, anderzijds om andere potentiële onderzoekers te inspireren om soil sensing in hun onderzoeken te gebruiken.

Lees verder...

Het EJP SOIL Visiting Scientists Programme

Een belangrijk doel van EJP SOIL is het opbouwen van een netwerk van bodemonderzoekers in Europa. Eén van de instrumenten hiervoor is het Visiting Scientist Programme. Vanuit dit programma worden reis- en verblijfkosten betaald om onderzoekers de mogelijkheid te geven voor enkele weken te werken aan een universiteit- of onderzoeksinstelling in een ander land.

Lees verder...

PPS BAAT werkt aan Balansmethode 2.0 voor nieuw en praktijkgericht stikstofbemestingsadvies

De komende jaren wordt er binnen de Publiek Private Samenwerking BAAT gewerkt aan een balansmethode voor vernieuwde stikstofbemestingsadviezen. Met deze balansmethode wordt de benodigde hoeveelheid werkzame stikstof (N) uit meststoffen berekend vanuit de stikstofopname door het gewas.

Lees verder...