Bodemgezondheid in vernieuwd perspectief

10 april 2024 / Nieuws, EJP SOIL

De begrippen ‘gezonde bodem’ en ‘duurzaam landgebruik’ hebben recent een snelle ontwikkeling doorgemaakt en deze vernieuwde opvattingen liggen ten grondslag aan het pas gepubliceerde voorstel voor een Europese richtlijn voor bodemmonitoring.

In dit artikel wordt de achtergrond en invulling van het voorstel beschreven. Daarnaast worden de kansen en knelpunten voor nationaal bodembeleid benoemt.