De BAATman schrikt en blijft koersvast

13 december 2023 / Nieuws, PPS BAAT

Woensdagavond 22 november 2023:de BAATman schrikt van de resultaten van de Tweede Kamerverkiezingen en de winst van de PPV en andere rechtse partijen. Op het moment van schrijven is de formatie nog maar net begonnen en is onduidelijk wat voor kabinet er komt. Daarmee is ook nog onduidelijk wat dit betekent voor de landbouw.

Met deze ruk naar rechts verwacht de BAATman dat een nieuw kabinet regels wil verminderen, agrarische productie meer ruimte wil geven en minder aandacht wil geven aan de effecten op natuur, klimaat en waterkwaliteit. De vraag is of dat slim is?

Blijven werken aan oplossingen voor klimaatverandering

Want los van dit alles gaat, onafhankelijk van de politieke kleur, de wereldwijde klimaatverandering gewoon door. Kijk maar naar alle warme jaren in de afgelopen tijd of naar het weer dit jaar, met zeer natte periodes in het voorjaar, augustus en het najaar en een zeer droge periode in mei-juni. Dat heeft grote effecten op de landbouw. Ook stikstof blijft effect hebben op onze gezondheid en de natuur, zowel via nitraat als ammoniak. Voor de BAATman blijft vaststaan dat zowel boeren als de maatschappij hieraan, linksom of rechtsom, moeten blijven werken.

Verandering is nodig en daar moeten we ons op voorbereiden. Nu niets doen betekent later achter de feiten aanlopen. Want óf het klimaat óf de regels zullen dan een verandering afdwingen. Dan is kostbare tijd verloren gegaan, is het aanpassen alleen maar lastiger en krijgen we nieuwe kalenderlandbouwregels. Het is daarom beter om nu te blijven werken aan zaken als het verminderen van broeikasgasuitstoot, aan te passen aan de klimaatverandering en stikstofverliezen te beperken. Zo hou je het heft in eigen handen, verminder je de kans op slecht uitvoerbare regelgeving en ben je klaar voor de toekomst.

De blik op de toekomst

Zoveel ruimte om deze maatschappelijke vraagstukken te negeren is er ook niet. De doelen hiervoor zijn binnen de Europese Unie afgesproken en Nederland kan niet zomaar onder deze afspraken uit. Dat maakt het nadenken over oplossingen belangrijk, vooral ook de discussie over de snelheid van uitvoeren en wie de kosten draagt.

De BAATman ziet dat de PPS BAAT werkt aan vernieuwing om inzichten en oplossingen, die praktisch toepasbaar zijn voor de bemesting van morgen, aan te dragen. Hij weet ook dat de beschikbare kennis uit de PPS Beter Bodembeheer en ander onderzoek, in de afgelopen maanden op een rijtje is gezet. De uitdagingen zijn voor hem helder. Vandaar zijn aanbeveling voor 2024: ‘Hou ook de blik op de toekomst en denk met BAAT mee’.

Contact

Janjo de Haan

PPS BAAT

De PPS BAAT (BemestingsAdviezen Akkerbouw Toekomstgericht) is een vierjarig onderzoeksproject gericht op de ontwikkeling van nieuwe bemestingsadviezen in de akkerbouw. Het onderzoek in de PPS wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research, Louis Bolk Instituut en NMI. De PPS wordt gefinancierd door TKI Agri&Food, BO-Akkerbouw en private partners. Partners in de PPS zijn: BO-Akkerbouw, Agrifirm, CZAV, van Iperen, Cosun, IRS, AVEBE, VAVI, BVOR, NCM, Meststoffen NL, Yara, ICL en Eurofins.