De Baatman ziet de eerste blaadjes bovenkomen

9 mei 2023 / Nieuws, PPS BAAT

Dit jaar duurt het door de kou en neerslag lang voordat we het land op kunnen om de grond te bewerken en onze gewassen te zaaien, poten of planten. Vervolgens duurt het dan nog weer enige tijd voor de gewassen boven staan. Dit was voor ons gunstig omdat we de tijd hadden voor een goede startbijeenkomst van de PPS BAAT, een onderzoeksproject gericht op de ontwikkeling van nieuwe bemestingsadviezen.

Vorig jaar hebben we het project gezaaid: een consortium gevormd met alle relevante partijen rond bemesting in de akkerbouw en een projectvoorstel geschreven. Nu na goedkeuring van het project en een getekende consortium overeenkomst kunnen we van start.