EJP SOIL National Hub Nederland en kennisdeling

4 januari 2024 / Nieuws, EJP SOIL

EJP SOIL heeft in elk land een platform, een National Hub, opgericht bestaande uit een groep stakeholders die het veld van landbouwbodems bestrijken. Doel van de National Hub is om enerzijds informatie op te halen voor het programma en anderzijds dat de National Hub bijdraagt aan de verspreiding van resultaten in een land.

In de National Hub hebben we beoogd een representatieve vertegenwoordiging van ca. 20 mensen te hebben van alle belanghebbenden rond bodembeheer in de landbouw in Nederland, uit de landbouw, de keten, overheid en onderzoek. De National Hub wordt betrokken bij de volgende onderdelen:

Bij de start van EJP SOIL hebben de leden van de National Hub input geleverd voor de Roadmap, de onderzoeksagenda van EJP SOIL. Vervolgens heeft de National Hub ook meegedacht in de prioritering van onderzoeksonderwerpen en synthese-onderwerpen. Daarnaast zijn ook resultaten van EJP SOIL en aanpalende Nederlandse projecten gedeeld in de National Hub. De National Hub komt twee keer per jaar bijeen. In de tussentijd wordt de National Hub op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in het programma via updates.

Naast de National Hub communiceert EJP SOIL ook op andere wijzen in Nederland. Zo zijn in de afgelopen jaren 2 workshops georganiseerd voor beleidsmakers bij de overheid, zijn webinarseries voor onderzoekers georganiseerd, waaronder een over koolstofvastlegging, is bijgedragen aan kennisdagen en open dagen zoals de Kennisdag Bodem en Klimaat en de Groenbemesterdag.

De aanpak van het betrekken van stakeholders en de opzet van National Hubs is beschreven in een ‘policy brief’ die hier te lezen is.

Download hier de voorgaande updates van de National Hub:

  • Mei 2022
  • Juli 2022
  • December 2022
  • Maart 2023
  • Juni 2023
  • September 2023
  • December 2023

Contact

Janjo de Haan
Anna Besse