EJP soil webinar 2024: Soil sensing

23 april 2024 / Nieuws, EJP SOIL

Soil sensing is begin dit jaar in het zonnetje gezet met twee webinars. De webinars werden gehouden voor een breed scala aan onderzoekers. Enerzijds hadden ze tot doel het onderwerp te introduceren en de al bekende kennis binnen EJP te verspreiden, anderzijds om andere potentiële onderzoekers te inspireren om soil sensing in hun onderzoeken te gebruiken.

De eerste webinar, op 18 januari had als onderwerp proximal sensing. In deze webinar is aandacht besteed aan sterkes en zwaktes, welke sensors geschikt zijn en voor welke bodemeigenschappen proximal sensing het beste ingezet kan worden. Na de introductie zijn de 3 sprekers aan de hand van voorbeelden en hun methodologieën ingegaan op de verschillende typen sensoren.

De tweede webinar vond plaats op 2 februari. In deze webinar is aan de hand van digital soil mapping aandacht besteed aan remote sensing. Na de introductie presenteerden de 2 sprekers remote sensing in het optisch spectrum met satelieten. Dit voorbeeld werd vervolgens gebruikt om dieper in te gaan op gebruikelijke data typen, verschillende aanpakken en methodologieën.

Beide webinars wekten veel interesse bij de kijkers. Er werden veel vragen gesteld en er ontstonden levendige discussies. Verderop in dit jaar worden er meer webinars en workshops georganiseerd waarbij er dieper op de onderwerpen wordt gegaan. De webinars zijn terug te kijken op de website van EJP SOIL.