EU Soil Monitoring Directive – Een gezonde bodem tegen 2050

4 maart 2024 / Nieuws, EJP SOIL

De EU Soil Monitoring Directive draagt bij aan het doel van de EU Soil Strategy; gezonde bodems in 2050. In een workshop over dit thema werd de benodigde richtlijn gepresenteerd. Vervolgens werd vanuit verschillende perspectieven besproken wat de EU Soil Monitoring Directive betekent voor Nederland.

Fenny van Egmond (WUR) gaf een korte toelichting op de EU Soil Monitoring Directive en wat dit voor Nederlandse ondernemers betekent. Haar toelichting riep direct een aantal vragen op. Deze vragen werden verder besproken tijdens een rondetafelgesprek met Arjen Grent (Ministerie van LNV), Gerben Boom (NAJK) en Fenny van Egmond. Gespreksleider Janjo de Haan (WUR) zorgde ervoor dat zowel de deelnemers als ook de aanwezigen aan het woord kwamen.

Iedereen was het erover eens dat het opstellen van een monitoringsrichtlijn voor de bodem, een goed idee is. Tegelijkertijd wordt er met enige argwaan naar de EU Soil Directive gekeken. Momenteel is het nog een vrijblijvende richtlijn, de angst voor toekomstige verplichtingen rondom het nemen van bodemmanagementmaatregelen is echter aanwezig.

In de workshop werd net als in het plenaire ochtendprogramma benadrukt dat een ondernemer gebaat is met doelen, en niet met maatregelen rondom duurzaam bodemgebruik. Bovendien is het erg lastig om maatregelen te controleren. Dit heeft te maken met het feit dat de effecten van maatregelen in de praktijk, beïnvloed kunnen worden door onvoorziene factoren. Het is daarbij de vraag hoe bepaald wordt welke factoren van invloed zijn geweest als een managementverbetering niet uitpakt zoals verwacht. Wie draagt daarvan de consequenties?

Tijdens de workshop werd ook dieper ingegaan op de wijze waarop er wordt gemonitord. Op nationale schaal gebeurt dit slechts op enkele locaties. Aan de hand hiervan wordt opgemaakt of bodemindicatoren verbeteren, en of we op weg zijn naar een duurzamer bodemgebruik. Of de juiste indicatoren zijn geselecteerd, zal de komende jaren moeten blijken. Vanuit de wetenschap zijn er in ieder geval al verbeterpunten aangedragen om de richtlijn te verbeteren.

Deze workshop werd mede georganiseerd vanuit het European Joint Programme SOIL. Dit programma heeft als doel om de samenwerking tussen Europese bodem-gerelateerde instituten te bevorderen zodat er samen gewerkt kan worden aan oplossingen voor klimaatbestendig en duurzaam bodemmanagement.

Contactpersonen

Janjo de Haan, Fenny van Egmond, Chantal Hendriks.