Gezondgewastool uitgebreid met bodemplaaginsecten

14 maart 2023 / Nieuws

De Gezondgewastool is uitgebreid. Informatie over bodemplaaginsecten is nu ook terug te vinden in deze online tool. Dankzij deze uitbreiding kunnen akkerbouwers en adviseurs eenvoudig zien welke bodemmaatregelen effectief zijn tegen bepaalde bodemziektes en -plaaginsecten.

De Gezondgewastool werd ruim een jaar geleden gelanceerd en bevatte al een schat aan kennis over de effecten van bodemmaatregelen op bodemziektes. Daar komt de kennis over bodemplaaginsecten nu bij.

Ga direct naar de Gezondgewastool.

Zo werkt de tool

De tool werkt eenvoudig. Als akkerbouwer of adviseur selecteer je de voor jou relevante aaltjes, bodemschimmels, bacteriën en bodemplaaginsecten. Daarna maak je een keuze uit de lijst met mogelijke bodemmaatregelen. Vervolgens geef je zelf aan wat de naam van het schema moet zijn en klik je op ‘Maak schema’. Dit levert een pdf-document op met een schema.

Gezondgewastool - schema

In het schema is weergegeven of de bodemmaatregel bewezen effectief (groen), perspectiefvol (geel), niet effectief (paars) of onbekend (wit) is. Maatregelen die je als teler kan nemen zijn onder meer biologische bestrijding, groenbemesters, inundatie, grondbewerking en vruchtwisseling. Bij alle vakjes met een ‘i’ kun je doorklikken voor relevante achtergrondinformatie. De nadruk ligt op de gewassen aardappelen, cichorei, granen, kool- en raapzaad, peen, peulvruchten, suikerbiet en ui.

Over de Gezondgewastool

De Gezondgewastool komt voort uit de PPS Beter Bodembeheer en het project Kennistransfer Plantgezondheid. De tool is gefinancierd door BO Akkerbouw en TKI Agri & Food en draagt bij aan het Actieplan Plantgezondheid. Wageningen University & Research ontwikkelde deze op basis van informatie uit het rapport ‘Beheersing van bodempathogenen via bodemgezondheidsmaatregelen’ van A. Termorshuizen, L. Molendijk en J. Postma. Hier is nu de kennis uit het rapport ‘Beheersing van bodemplaaginsecten via bodemgezondheidsmaatregelen’ van K. van Rozen, H.F. Huiting, A.B. Allema, R.W.H.M van Tol en J. Postma aan toegevoegd.