Groenbemesters en groenbemestermengsels bij niet-kerende grondbewerking

14 februari 2023 / Nieuws

Groenbemesters kunnen geteeld worden met verschillende doelen zoals organische stof aanvoer, recyclen & vasthouden van nutriënten en bodemstructuur verbetering. Veel van deze eigenschappen zijn in het verleden onderzocht bij kerende grondbewerking. De vraag nu is hoe verschillende groenbemesters functioneren bij niet-kerende grondbewerking. Om dit te onderzoeken zijn tussen 2015 – 2020 proeven aangelegd op drie locaties met monoculturen en een mengsel van diverse groenbemestersoorten.

Japanse haver en groenbemestermengsel scoorden goed

Uit de resultaten blijkt dat Japanse haver een geschikte groenbemester is voor veel doelen. Voederwikke als monocultuur was binnen deze proef geen goede groenbemester. Het mengsel van groenbemestersoorten presteerde op alle doelen goed en vergelijkbaar met Japanse haver. In het mengsel werden de sterke kanten van de individuele groenbemesters gecombineerd.

Verschillen tussen mengsels en monoculturen

Het mengsel scoorde, gemiddeld over alle doelen, vergelijkbaar met Japanse haver en beter dan het berekende gemiddelde van de ander groenbemesters. Het mengsel presteerde, vergeleken met Japanse haver, niet altijd het beste, maar had een stabielere hoge score en behoorde altijd tot de top drie.
Voederwikke presteerde als monocultuur slecht maar had geen negatief effect op de score van het mengsel.
Onkruidonderdrukking door groenbemesters is een resultaat van meerdere factoren, zoals beginontwikkeling, bodembedekking na de winter, winterhardheid en biomassaproductie. Het mengsel had een goede onkruid onderdrukkende werking en laat hierin de sterke kanten van de individuele soorten terugkomen.

Rapport met alle resultaten

Benieuwd naar alle resultaten? Je kunt hier het volledige rapport bekijken: Groenbemesters en groenbemestermengsels bij niet-kerende grondbewerking.