Het EJP SOIL Visiting Scientists Programme

19 april 2024 / Nieuws, EJP SOIL

Een belangrijk doel van EJP SOIL is het opbouwen van een netwerk van bodemonderzoekers in Europa. Eén van de instrumenten hiervoor is het Visiting Scientist Programme. Vanuit dit programma worden reis- en verblijfkosten betaald om onderzoekers de mogelijkheid te geven voor enkele weken te werken aan een universiteit- of onderzoeksinstelling in een ander land. Chantal Hendriks, bodemonderzoeker aan de WUR heeft deelgenomen aan dit programma en vertelt over haar ervaringen.

“Dankzij het European Joint Programme SOIL heb ik al veel collega-onderzoekers leren kennen. Binnen het programma werk ik samen met deze collega-onderzoekers aan verschillende projecten. Één van deze projecten was het SIREN project dat inmiddels is afgerond. Dit project had als doel om te inventariseren welke indicatoren verschillende lidstaten gebruiken om bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten te monitoren. Deze bleken heel erg te verschillen en het monitoren van ecosysteemdiensten werd door vrijwel geen enkel lidstaat gedaan. Stof om over na te denken en samen te brengen in een wetenschappelijk artikel. Dit bracht me op het idee om op uitwisseling te gaan naar SLU in Zweden, gezien er veel Zweedse collega-onderzoekers meededen aan het project SIREN. Gedurende de twee weken dat ik op uitwisseling was, heb ik de inhoud van het artikel vormgegeven. Het was fijn om samen te kunnen brainstormen over de inhoud. Daarnaast heb ik gekeken of het mogelijk is om biologische processen in de bodemkoolstof -en nutriëntenmodellen, die we bij WUR ontwikkeld hebben, in te bouwen. Deze modellen nemen momenteel hoofdzakelijk bodemfysische en -chemische processen mee, terwijl SLU gespecialiseerd is in het modelleren van biologische processen in de bodem. Dankzij deze uitwisseling weet ik veel beter waar de verbinding gevonden kan worden. Dit gaat mij zeker helpen in mijn vervolgonderzoek.”