Kennis op Maat (KoM) project ‘Beter Bodembeheer bij de hand’ gestart

31 augustus 2023 / Nieuws, KOM BBB

In maart is het Kennis op Maat project ‘Beter Bodembeheer bij de hand’ van start gegaan. In dit KoM-project wordt kennis uit zowel de PPS Beter Bodembeheer als aanpalende onderzoeksprogramma’s en projecten ontsloten via digitale en fysieke handboeken. Verder wordt de kennis over duurzaam bodembeheer gecommuniceerd naar de praktijk zodat boeren en erfbetreders deze beter kunnen vinden en makkelijker kunnen toepassen.

Tijdens de ontwikkeling van het KoM-project gaven de praktijk en het onderwijs aan dat er vooral behoefte is aan kennisontsluiting op de thema’s ‘grondbewerking’ en ‘bodembiologie en ziektewering’. In het project zijn daarom twee nieuwe handboeken voorzien die ingaan op deze thema’s. Deze zullen de komende jaren worden opgesteld in nauwe samenwerking met alle projectpartners. Gekoppeld aan de ontwikkeling van de handboeken, wordt er door o.a. het geven van masterclasses en bijdragen op praktijkdagen gewerkt aan kennisoverdracht voor boeren, adviseurs, loonwerkers, docenten en studenten.

Beter Bodembeheer blijft in de lucht

De website www.beterbodembeheer.nl, de Beter Bodem Beheer-nieuwsbrief en de social mediakanalen blijven de komende twee jaar in de lucht om je te informeren over de ontwikkelingen in het onderzoek rond bodembeheer in de open teelten. De ontwikkeling en lancering van de handboeken, alsook nieuwsberichten over bijeenkomsten en andere communicatie uitingen zullen ook hier gecommuniceerd worden. Voor vragen over het KoM-project kun je contact opnemen met Tess van de Voorde.

Partners in het KoM-project

Penvoerder van het KoM-project ‘Beter Bodembeheer bij de hand’ is BO Akkerbouw. Partners zijn Agrifirm, CZAV, Van Iperen, Cosun, AVEBE, LTO, Cumela Nederland, HAS Green Academy en Aeres Hogeschool. Vanuit Wageningen University & Research zijn Tess van de Voorde, Thierry Stokkermans, Paulien van Asperen en Janjo de Haan trekkers van het project.