Nieuwe website

11 januari 2024 / Nieuws

Deze week is de vernieuwde website van Beter Bodembeheer gelanceerd. Deze website zet de ontsluiting van de kennis uit de PPS Beter Bodembeheer voort.

Alle kennisproducten die voortkomen uit deze PPS (2017-2023) zijn hier nog steeds vindbaar. Daarnaast publiceren we op deze website nieuws en nieuwe publicaties van bodemonderzoek waar de WUR bij betrokken is en wordt er gelinkt naar de projecten en programma’s in kwestie. Deze website zal ook gebruikt worden om informatie en resultaten van het Europese EJP SOIL programma te delen. Naast uitleg van het programma worden hier alle EJP SOIL resultaten die relevant zijn voor Nederland gepubliceerd.

De kennis op deze website moet een verdere bijdrage gaan leveren aan een duurzamer beheer van landbouwbodems en zorgt er daarnaast voor dat de bodem een bijdrage kan leveren aan diverse ecosystemen.