Optimalisatie kennisverspreiding PPS Beter Bodembeheer

21 maart 2024 / Nieuws, KOM BBB

Tien jaar lang onderzoek naar duurzaam bodembeheer, heeft veel kennis opgeleverd. Deze kennis is op diverse manieren ontsloten, maar is deze kennis ook voldoende geland in de praktijk? Om hier beter inzicht in te krijgen hebben we begin dit jaar een enquête uitgestuurd naar alle projectpartners van de PPS Beter Bodembeheer. De resultaten die we binnen hebben gekregen waren opvallend positief. Met een gemiddeld rapportcijfer van 7.6, geven de respondenten aan dat de opgeleverde kennis praktisch toe te passen is door hun organisatie. Bovendien worden de communicatiemiddelen stuk voor stuk goed beoordeelt.

De kennis uit de PPS Beter Bodembeheer begint de weg richting de praktijk langzaamaan te vinden. De afgelopen jaren is een mooie selectie aan communicatiemiddelen ontwikkelt, waarin de resultaten van de PPS op een toegankelijke wijze worden toegelicht en gepresenteerd. De projectpartners gaven in de enquête aan de communicatieproducten en bijbehorende kennis te delen met hun relaties. Tegelijkertijd blijkt er een brede behoefte te bestaan om al deze opgedane kennis en producten nog beter te verspreiden binnen de praktijk.

Voorbeelden van de communicatieproducten die in de afgelopen jaren gemaakt zijn:

In een nieuw op te zetten Kennis op Maat project willen we vanuit WUR met de partners uit de PPS de kennis samen verder naar de praktijk brengen. De kennis die de afgelopen jaren vergaard is zal vertaald worden naar concrete producten zoals factsheets, animaties of video’s.

Vind je het belangrijk om mee te denken over welke producten er ontwikkelt gaan worden en hoe deze eruit moeten komen te zien? Dan kan ook jij meewerken!

Mail naar Janjo de Haan om al je vragen en wensen te bespreken!