Nieuws

Rapportages voor BLN 2.0

Het rapport over de BLN 2.0 methodiek voor de beoordeling van bodemkwaliteit is afgelopen zomer gepubliceerd. De WUR en NMI hebben in de PPS Beter Bodembeheer enkele aanvullende onderzoeken uitgevoerd voor de BLN 2.0. De resultaten die voortkomen uit deze nieuwe onderzoeken zijn in de afgelopen maanden gepubliceerd in 6 rapporten.

Lees verder...

EU Soil Monitoring Directive – Een gezonde bodem tegen 2050

De EU Soil Monitoring Directive draagt bij aan het doel van de EU Soil Strategy; gezonde bodems in 2050. In een workshop over dit thema werd de benodigde richtlijn gepresenteerd. Vervolgens werd vanuit verschillende perspectieven besproken wat de EU Soil Monitoring Directive betekent voor Nederland.

Lees verder...

Geslaagde themamiddag Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij

De CBAV en de CBGV hebben samen met het PAVEX-project op 8 februari een themamiddag georganiseerd in Nijkerk over ‘samenwerking akkerbouw & veehouderij’. De kansen en bedreigingen stonden centraal, en er werd besproken hoe in de samenwerking elkaars sterke punten beter benut kunnen worden.

Lees verder...

De uitdagingen in verbetering bodemkwaliteit Veenkoloniën

Onlangs is het rapport “The effect of soil measures on ecosystem services in the long-term experiment ‘Bodemkwaliteit Veenkoloniën’” gepubliceerd.

Lees verder...

Lager en lager

Zo net na de jaarwisseling is het tijd om terug te kijken naar hoe het afgelopen jaar verlopen is. Bijvoorbeeld op gebied van energieverbruik.

Lees verder...

Bemestingsrichtlijnen in Europa verschillen sterk, harmonisatie is gewenst

WUR heeft onlangs geparticipeerd in een wetenschappelijk artikel van EJP SOIL. Hierin is een inventarisatie gedaan naar de bemestingsrichtlijnen in Europa.

Lees verder...