PPS Beter Bodembeheer afgesloten, onderwerp leeft voort

20 juli 2023 / Nieuws

Joeke Postma, coördinator van de PPS Beter Bodembeheer, liet op de afsluitende bijeenkomst zien dat onderzoek rond bodem al vanaf 2009 werd opgezet door het ministerie van LNV. In eerste instantie bestond dat uit een verkenning en samenvoeging van bodemaspecten uit diverse lopende programma’s. Vanaf 2013 is dit met de sector vormgegeven in een PPS waarin integraal bodembeheer met handelingsperspectief voor de boer voorop stond.

Bodemsysteemproeven als belangrijke basis

De Bodemsysteemproeven hebben in al deze jaren een belangrijke basis gevormd in de PPS. Bodemkwaliteit Veenkoloniën in Valthermond heeft de aanzet gegeven voor toepassing van tagetes in de akkerbouwrotatie om het wortellesieaaltje te bestrijden. BASIS in Lelystad heeft laten zien dat NKG goed mogelijk is, ook in lastigere gewassen zoals ui en peen. Bodemkwaliteit op Zand in Vredepeel heeft laten zien dat de nitraatnorm op zandgronden haalbaar is met een uitgekiend bouwplan en bemesting. En tot slot is in de Bodemgezondheidsproef het effect van diverse maatregelen op plant-parasitaire aaltjes en schimmelziektes én op bodemweerbaarheid getest. De kennis is samengevat in flyers en wordt binnenkort gepubliceerd in rapporten per proef.

Tools en hulpmiddelen voor de bodem

De PPS heeft ook diverse tools en hulpmiddelen voor de praktijk opgeleverd zoals de Gezondgewastool. Deze tool geeft inzicht in de effectiviteit van maatregelen voor beheersing van bodemgebonden ziekten en plagen, waaronder sinds kort ook bodeminsecten. Een andere tool is de Groenbemesterkeuzewijzer waarmee de juiste keuze voor een groenbemester gemaakt kan worden op basis van voorgeselecteerde doelen. Verder is o.a. de methodiek voor het Bodemkwaliteitsplan ontwikkeld, de BLN om de bodemkwaliteit vast te stellen en een meststofkeuze tool.

Bodemonderzoek gaat door

De PPS is nu afgelopen, maar de ontwikkelingen in het bodemonderzoek gaan verder. Bodem blijft een belangrijk onderwerp voor de landbouw, zowel voor de productie van gewassen als in de bijdrage aan diverse maatschappelijke opgaves. Daarom houden we de website, de nieuwsbrief en de social-media-accounts van Beter Bodembeheer de komende twee jaar nog in de lucht via het KOM-project Beter Bodembeheer. In dit project worden ook twee handboeken ontwikkeld op het gebied van grondbewerking en bodembiologie en bodemweerbaarheid. Resultaten van ander onderzoek zal zeker ook terug te vinden zijn op de website van Beter Bodembeheer, zowel vanuit lopend onderzoek als vanuit nieuw onderzoek. Zo zijn er dit jaar twee nieuwe PPS-en opgestart op gebied van Groenbemesters (PPS Groenbemesters) en Bemestingsadviezen (PPS BAAT). Een PPS voor de doorontwikkeling van de BLN is in de maak. Ook daarvan houden we je op de hoogte via de website, de nieuwsbrief en via social media. Tot daar!