Presentaties beschikbaar slotevent Leve(n)de Bodem Brabant

28 februari 2023 / Nieuws

Na drie jaar van onderzoek op verschillende demobedrijven is de conclusie dat duurzaam bodembeheer maatwerk is. En daarmee bedoelen we dat je maatregelen zoals groenbemesters, niet-kerende grondbewerking en inzet van robotisering in elkaar vlecht.

Op het slotevent van Leve(n)de Bodem Brabant presenteerde we de resultaten van het onderzoek.

Bekijk de posterpresentaties hier:

  1. Akkerbouw Zand: Toepassing bodemverbeteraars
  2. Tuinbouw Zand: Organische stof en bodemleven meerjarige teelten
  3. Akkerbouw Groenbemesters: keuze groenbemesters d.m.v. het aaltjes- en schimmelschema
  4. Grondbewerking Klei: NKG in de praktijk
  5. Nieuwe meetmethoden: Organische stof en bodemleven