Webinarreeks over de koolstofvastlegging in de bodem

4 januari 2024 / Nieuws, EJP SOIL

Onderzoekers van WUR organiseerde dit voorjaar een webinarserie voor onderzoekers over koolstofvastlegging in de bodem. De serie begon met een live discussiesessie, gevolgd door drie webinars over verschillende aspecten van het onderwerp. De discussiesessie en webinars trokken elk 40 tot 60 deelnemers en zijn online terug te kijken. De webinarreeks was een effectieve manier om collega-onderzoekers te informeren over het brede thema koolstofvastlegging in de bodem en om discussie te voeren over de belangrijkste vraagstukken in dit thema en de maatschappelijke impact ervan.

Centrale vragen in de webinarreeks

De onderzoekers zijn de webinarreeks ‘Bodem op 1’ gestart omdat koolstofvastlegging in de bodem een veelzijdig onderwerp is. Veel onderzoekers werken slechts aan een deel ervan zonder een duidelijk beeld te hebben van het hele onderwerp, inclusief de sociale en beleidsmatige aspecten. Het algemene doel van de serie was daarom om onderzoekers te informeren over het brede onderwerp koolstofvastlegging in de bodem en hen op deze manier te helpen hun eigen onderzoek in perspectief te plaatsen en hen in staat te stellen beter over dit onderwerp te communiceren. De volgende vragen zijn behandeld in het webinar: 1) draagt koolstofvastlegging werkelijk bij aan de bestrijding van de klimaatverandering; 2) wat zijn de verwachte positieve en negatieve effecten op bodem en milieu; en 3) moeten boeren daarvoor beloond worden, en zo ja, op welke manier?

Discussiesessie en webinars

De discussiesessie begon met een presentatie over het artikel ‘Carbon for bodems, not bodems voor koolstof’ van de WUR-auteurs Gabriel Moinet en Renske Hijbeek. Dit werd gevolgd door enkele plenaire vragen en discussie in kleinere groepen om de persoonlijke vragen over het onderwerp te beantwoorden. De resultaten van de discussiesessie zijn gebruikt om de onderwerpen van de webinars te definiëren. Voor de webinars werd een algemeen thema afgeleid: is koolstofvastlegging in de bodem een win-win-win-winsituatie voor het klimaat, de bodem en kopers en verkopers van koolstofkredieten? Om op deze vraag in te gaan, werden de drie webinars gehouden rond de 3 die hierboven zijn benoemd. Elke sessies bestond uit een presentatie van één of twee deskundige sprekers over het onderwerp, gevolgd door enige tijd voor vragen van het publiek en een interactief gedeelte met een poll (via Wooclap) om informatie van de kijkers te verzamelen. We hebben bodemwetenschappers en andere wetenschappers uit agronomische en maatschappelijke disciplines betrokken.

Bent u geïnteresseerd in deze webinars? Hierbij de links om ze te bekijken (in het Engels):

Contact

Janjo de Haan
Lennart Fuchs
Joost Cruijsen