News

Bodem op de Bio-beurs

Published on
December 15, 2017

De Bio-beurs in januari is een jaarlijks terugkerend evenement en een waardevolle bijeenkomst in de agenda’s van velen werkzaam in de biologische landbouw- en voedselsector. Vanuit de PPS Beter bodembeheer levert Wageningen University & Research (business unit Praktijkonderzoek AGV) in editie 2018 een bijdrage aan twee bodemworkshops: ‘Haal meer uit vaste rijpaden’ (nummer 60, donderdag 18 januari om 13.00 uur) en ‘Maak de bodem klimaatbestendig met niet-kerende grondbewerking (NKG)’ (nummer 61, donderdag 18 januari, 14.15 uur).

In het kader van de PPS Beter Bodembeheer is ook dit jaar weer veel ervaring opgedaan met NKG en vaste rijpaden, zowel op de proeflocaties van de WUR als in de praktijk bij agrariërs. De laatste resultaten uit het onderzoek en de stand van zaken in de praktijk worden op de Bio-beurs gepresenteerd. Voor vragen over optimaal bodembeheer in de praktijk, kunt u ook terecht bij één van de bodemexperts in de WUR stand (206), op het kennisplein van de Bio-beurs.