WP9 Bodemkwaliteitsplan

Rapport

  • Molendijk, L.P.G., P.L. de Wolf en M. Wesselink, 2018. Instrumenten voor Duurzaam Bodembeheer; Een overzicht. Wageningen Research, Rapport WPR-740. juli 2018. https://doi.org/10.18174/455058

Vakbladartikelen

  • Leo Tolhuijsen. Wie komt nog met vuile knieeĢˆn van de trekker? Interview met Leendert Molendijk. Boerderij 103 no.9 28 november 2017. A8-A10.

Nieuwsbericht

Werkpakketbijeenkomst

Janjo de Haan, Leendert Molendijk & Marie Wesselink. Uitwisselingsbijeenkomst Bodemkwaliteitsinstrumenten. Bijeenkomst PPS Beter Bodembeheer WP8/9. 10/12/18. Lelystad, 35 deelnemers. https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/467098

Presentaties

  • Brigitte Kroonen, Leendert Molendijk, Geer Jan van der Burgt. Presentatie BKP Oost Brabant 8 november , Landhorst.
  • Leendert Molendijk. Meten en advies WP8/9. Poster Partnerdag Beter Bodembeheer. 22/11/18. Lelystad. 40 deelnemers.
  • Marie Wesselink & Leendert Molendijk. Bodemkwaliteitsinstrumenten - hoe komt BBB in Beweging. Workshop Themamiddag Bemesting Akkerbouw CBAV. 29/11/18. De Aker. Putten.
  • Leendert Molendijk. Een bodem om op te (ver)bouwen. Presentatie Boerderij congres Grond om te boeren. 12 december 2017. Gelredome Arnhem.