Over ons

Deze website is samengesteld in opdracht van de Publiek Private Samenwerking Bodem (PPS Bodem).

PPS Bodem is een onderzoeksprogramma, dat wordt gefinancierd en uitgevoerd in samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderzoek. Het programma is in 2012 gestart en eindigt in 2016.

PPS Bodem wil door een integrale aanpak de kennis van bodem en bodemprocessen vergroten. Dit met als doel de productie en/of de productiestabiliteit op de korte én de lange termijn te verhogen, de ongewenste emissies naar het milieu te verlagen en maatschappelijke bodemdiensten als biodiversiteit en waterbeheer te versterken.