Partners en financiers

Partners in PPS Bodem zijn: LTO Nederland, Productschap Akkerbouw, Agrifirm, IRS, Cosun, AVEBE, CZAV, NAO, Productschap Tuinbouw en Ministerie van Economische Zaken. De uitvoering van het onderzoeksprogramma  ligt bij Wageningen UR.

Financiering

De gewenste producten omvatten een versterkte kennis van de bodem, bodemprocessen en instrumenten en strategie├źn voor integraal duurzaam bodembeheer. De financiering van het ministerie van EZ aan onderzoeksinsituut DLO wordt hierbij ingezet voor kennisontwikkeling en het testen van pre-competitieve toepassingen. De financiering van het bedrijfsleven komt vooral ten goede aan de valorisatie van de ontwikkelde kennis en de ontwikkeling van instrumenten die ondernemers ondersteunen bij een duurzaam bodemmanagement.