Publicaties

Het rapport ‘Duurzaam bodembeheer in de Nederlandse landbouw’ (2010) is de inhoudelijke basis voor PPS Bodem. In het rapport zijn bouwstenen voor een kennisagenda beschreven. Na krachtenbundeling van overheid, bedrijfsleven en onderzoek is met deze bouwstenen invulling gegeven aan PPS Bodem.

Publicaties in relatie tot het rapport ‘Duurzaam bodembeheer in de Nederlandse landbouw’ (2010):

Rapporten

Folders