Bodemweerbaarheid

Bodembiodiversiteit, bodemgezondheid en bodemweerbaarheid.

De bodem bevat een enorme rijkdom aan bodemleven. Dit bodemleven zorgt voor allerlei processen die van cruciaal belang zijn voor bodemkwaliteit. Bodemleven zorgt voor omzettingen van organisch materiaal en gewasresten naar door de plant opneembare nutriƫnten (kringlopen), porositeit en aggregatie van bodemdeeltjes, en stimulering van plantengroei via bijvoorbeeld voedingsstoffen en groeihormonen.

Daarnaast speelt bodembiodiversiteit via mechanismen als concurrentie, antagonisme, en predatie een belangrijke rol bij het beperken van ziekten en plagen. Bodemleven is zeer divers en complex, en de veelheid aan functies zijn moeilijk te doorgronden. Het onderzoek van dit thema richt zich daarom zowel op het ontwikkelen van maatregelen, als op het doorgronden van de mechanismen hierachter.