Integraal bodembeheer

Bij integraal bodembeheer komen alle mogelijkheden voor bodembeheer, bodemdiensten en bodemkennis samen.

Meerjarige systeemexperimenten integreren verschillende maatregelen voor bodembeheer en beoordelen de effecten hiervan op de verschillende bodemdiensten.

De systeemexperimenten versterken het inzicht hoe de bodem als (eco)systeem functioneert en geeft samenhangend inzicht hoe dit (eco)systeem is te beïnvloeden om de gewenste bodemfuncties optimaal te vervullen. Het accent ligt daarbij op kwaliteitsproductie en economie.

Voor de meest relevante gewasgroep-grondsoort combinaties zijn systeemexperimenten ontworpen. De bij de integrale analyse en synthese van de resultaten, wordt gebruik gemaakt van gegevens uit alle projecten in het bodemprogramma. Deze kennis die dit oplevert vormt de basis voor sterk verbeterd  bodembeheer in de praktijk.

Projecten:

Akkerbouw

Voedergewassen

Fruit

Boom/sierteelt

(Glas)tuinbouw

Externe dossiers: