Structuur en bewerking

De landbouwproductie kan duurzamer en efficiënter worden door een goede bodemstructuur in stand te houden.

Dit kan door meer gebruik te maken van het bodemleven, plantenwortels en de natuurlijke processen in de bodem. Bodemstructuur wordt sterk beïnvloed door grondbewerking, berijding, gewas, vruchtwisseling, bekalking (klei) en organische stof. Bij het beheer van de bodemstructuur wordt vaak de structuur van de bouwvoor bedoeld. Maar voor duurzaamheid is ook is ook het vermijden van ondergrondverdichting belangrijk.

Binnen het thema structuur en bewerking valt het onderzoek naar maatregelen en systemen die de bodemstructuur duurzaam op peil kunnen houden Daarbij wordt rekening gehouden met de daaraan gekoppelde knelpunten en haalbaarheid binnen de huidige sterk gemechaniseerde landbouwproductie.

Projecten: