Bodemkwaliteit, meer met minder

De bodem is de belangrijkste productiefactor voor een akkerbouwer of groenteteler. Helaas is er vaak (te) weinig aandacht voor de kwaliteit van de bodem. Er worden steeds meer gewassen geteeld die de bodem meer belasten, door een latere oogst met machines die steeds groter en zwaarder worden. Daarbij komt dat het klimaat verandert waardoor we nattere perioden en drogere perioden kunnen krijgen. Effecten van structuurschade worden daardoor steeds meer zichtbaar door verslemping, plasvorming en/of verdroging.