Folder Anaerobe grondontsmetting

Anaerobe grondontsmetting is een biologische manier van grond ontsmetten. De feiten rond dit onderwerp zijn op een rijtje gezet in een folder van het Beter Bodembeheer-onderzoek. Er wordt ingegaan op hoe het werkt, wat de neveneffecten en kosten zijn en tegen welke combinaties van schadelijke ziekten en plagen en gewassen het effectief is.

Met anaerobe grondontsmetting wordt een breed scala aan schadelijke ziekten en plagen in de bodem beheersbaar. Het is een goed alternatief voor de chemische grondontsmetting (metamnatrium) ter bestrijding van aaltjes en veelal de enige bestrijdingsmaatregel tegen een aantal ziekteverwekkende bodemschimmels, zoals Fusarium en Verticillium.

Download de folder ‘Anaerobe Grondontsmetting

Belangrijkste literatuurbronnen

Agtmaal, M. van, G.J. van Os, G. Hol, M.P.J. Hundscheid, W.T. Runia, C. Hordijk, W. de Boer, (2015) Legacy effects of anaerobic soil disinfestation on soil bacterial community composition and production of pathogen-suppressing volatiles. Frontiers in Microbiology 6.

Bleeker, P.O. 2008. Onderzoek naar de beheersing van meerjarige onkruiden.
PPO-AGV, Lelystad, the Netherlands, report 32500313, p.25.

Blok, W.J., J.G., Lamers, A.J. Termorshuizen, and G.J. Bollen, 2000. Control of soilborne plant pathogens by incorporating fresh organic amendments followed by tarping. Phytopathology 90:253-259.

Goud, J.C., A.J. Termorshuizen, W.J. Blok and A.H.C. van Bruggen, 2003. Long-term
effect of biological soil disinfestation on Verticillium wilt. Plant Disease 88:688-694.

Lamers, J.G., W.T. Runia, L.P.G. Molendijk and P.O. Bleeker, 2010. Perspectives of Anaerobic Soil Disinfestation. Proc. VIIth IS on Chem. and Non-Chem. Soil and Substrate Disinfestation. Eds.: Gamliel et al. Acta Hort. 883, ISHS 2010.

Ludeking, D. e.a. 2013. Biologische grondontsmetting met Herbie ( stomen. Rapport GTB-1272.

Ludeking, D. e.a. 2013. Biologische grondontsmetting met Herbie (bodemresetten), Poster WUR-glas

Meijer, B. and J. Lamers, 2004. Biologische grondontsmetting: bestrijding van bodemziekten voor een gezonde bodem. PPO, Lelystad, the Netherlands, Publication 415:26.

Nieves Garcia Victoria , Frank van der Helm , Marta Streminska en Theo Roelofs, Doorontwikkeling biologische grondontsmetting (bodemresetten) als alternatief voor stomen. Rapport GTB-1342.

Os, G.J. van (2014) Bevordering bodemgezondheid in sierteelt op duinzandgrond. Presentatie http://edepot.wur.nl/333330

Runia, Willemien, Leendert Molendijk, Dani, Corrie Schomaker, 2014. Doorontwikkelen biologische grondontsmetting (BGO), rapport 3250137811.

Shennan, C., J. Muramoto , M. Mazzola, N. Momma, Y. Kobara, J. Lamers, E. Rosskopf, N. Kokalis-Burelle, D. Butler, 2013. Anaerobic Soil Disinfestation for Soil Borne Disease Control in Strawberry and Vegetable Systems: Current Knowledge and Future Directions. Acta Horticulturae, ISHS 2013.

Wenneker, M., P.A.H. van der Steeg, J.H.M. Visser & G.W. Korthals, 2014. Alternatieve methoden voor chemische bodemontsmetting voor de appelteelt op zandgrond. Rapportnr. 2014-09.