Nieuws

PPS Beter Bodembeheer neemt ook deel in het Grote Bodemonderzoek

Gepubliceerd op
5 februari 2018

Wat weten Nederlandse boeren nu echt van hun bodem? Is duurzaam bodembeheer een onderwerp waar ze mee aan de slag gaan? En hoe dan? En welke verschillen zijn er tussen melkveehouders en akkerbouwers? Zijn er verschillen tussen klei- en zandboeren?

JEEN en NMI hebben het initiatief genomen voor een uitgebreide survey hierover in het Grote Bodemonderzoek. De PPS Beter Bodembeheer participeert ook in dit onderzoek. De antwoorden helpen in de communicatie met boeren over duurzaam bodembeheer. Want voor gedragsverandering moet je allereerst weten wie je doelgroep is, wat mensen weten en wat hen motiveert.

Bij het onderzoek hebben ook andere partijen zich aangesloten als partner en/of sponsor, zoals: de provincies Zeeland, Noord-Holland en Gelderland, Coöperatie CZAV, Wageningen University & Research en VanDinter Semo. Het onderzoek wordt momenteel uitgevoerd.

Ook voor de PPS Beter Bodembeheer is het van belang om goed te weten hoe boeren kijken naar het thema ‘bodem’, wat hen motiveert om met bodembeheer aan de slag te gaan en of en hoe zij onderzoeksresultaten in de praktijk gebruiken. De resultaten van dit onderzoek zullen daarom gebruikt worden voor het aanscherpen van de communicatiestrategie.