Bodemvruchtbaarheid

Mest, mineralen, organisch stofbeheer, bodemvruchtbaarheid, kringlopen en klimaat

Bodemvruchtbaarheid is het vermogen van de bodem om een plant van voedingsstoffen te voorzien. Er is een nauw verband tussen bodemvruchtbaarheid, organische stof beheer, mineralenmanagement en de verschillende diensten die de bodem levert. Het onderzoek binnen dit thema heeft als doel kennis te leveren die bijdraagt aan:

  • verhoogde bodemkwaliteit in algemene zin;
  • verhoogde productiviteit of behoud van productiviteit
  • efficiĆ«nter mineralenmanagement (meer met minder)
  • verminderde emissies van mineralen vanuit de bodem naar lucht en water
  • optimale koolstofopslag in de bodem.

Dossiers:

Externe dossiers: