Bemesting

Rapporten

Video

Vakbladartikelen

  • Akkerbouw maakt werk van KringloopWijzer. Boerderij 7 dec 2017.
  • Prototype Kringloopwijzer Akkerbouw klaar voor test. Nieuwe Oogst 5 dec 2017.
  • Erik Colenbrander. Bemestingsadvies wordt veel preciezer, Balansmethode moet Nmin-advies gaan vervangen. Akkermagazine maart 2017. http://edepot.wur.nl/412143

Presentaties

Overigen

  • B.G.H. Timmermans. Phosphorus research in practice. Wetenschappelijke uitwisseling onderzoekscentrum Jülich. 15 maart 2017, Jülich, Duitsland.