Bodem-plant interacties

Vakbladartikelen en nieuwsberichten

Presentaties

  • Molendijk, L., W.K. Haagsma en B. Kroonen, 2018. Groenbemesters; Feiten & Fantasie. Lezing groenbemesterdag Vredepeel 29-08-2018.
  • Wesselink, M. en W.K. Haagsma, 2018. Groenbemesters in relatie tot organische stof aanvoer en beperking nitraatverlies. Veldpresentatie groenbemesterdag Vredepeel 29-08-2018.
  • Specken, J. 2018. Groenbemesters, helemaal het einde!. Lezing groenbemesterdag Valthermond, 21-11-2018.
  • Haagsma, W.K., W. Sukkel, D. van Apeldoorn en F. Cuperus, 2018. Posterpresentatie partnerdag PPS Beter Bodembeheer, Lelystad 22-11-2018. Ca. 20 personen
  • Haagsma, W.K. en F. Cuperus, 2018. Gewasdiversiteit. Goed voor de bodem, uitdaging voor de boer. Presentatie en workshop Themamiddag Bemesting Akkerbouw CBAV, Nijkerk 29-11-2018. Ca. 50 personen.
  • Sukkel, W. , 2017. De bodem voedt de plant en de plant voedt de bodem. Lezing Biobeurs. Zwolle 19-01-2017 Ca 60 personen

  • Sukkel, W. , 2017. Plantenwortels, onbekend maakt onbemind. Lezing groep Focus on farming. Lelystad 31-05-2017. Ca 25 personen.