Bodem-plant interacties

Wetenschappelijke publicaties

 • Brechtje R. de Haas1,2, Nyncke J. Hoekstra1,*, Jan R. van der Schoot3, Eric J.W. Visser2, Hans de Kroon2 and Nick van Eekeren1 (2019) Combining agro-ecological functions in grass-clover mixtures

Rapporten

Vakbladartikelen en nieuwsberichten

Presentaties

 • 24 januari, Biobeurs, Zwolle
 • 11 februari, NIOO, Wageningen
 • 26 april, BASF, WUR-OT Lelystad
 • Bodemstructuur en verdichting, Presentatie Nationale Bodemtop 11-9-2019, Derk van Balen, WUR Open Teelten
 • Molendijk, L., W.K. Haagsma en B. Kroonen, 2018. Groenbemesters; Feiten & Fantasie. Lezing groenbemesterdag Vredepeel 29-08-2018.
 • Wesselink, M. en W.K. Haagsma, 2018. Groenbemesters in relatie tot organische stof aanvoer en beperking nitraatverlies. Veldpresentatie groenbemesterdag Vredepeel 29-08-2018.
 • Specken, J. 2018. Groenbemesters, helemaal het einde!. Lezing groenbemesterdag Valthermond, 21-11-2018.
 • Haagsma, W.K., W. Sukkel, D. van Apeldoorn en F. Cuperus, 2018. Posterpresentatie partnerdag PPS Beter Bodembeheer, Lelystad 22-11-2018. Ca. 20 personen
 • Haagsma, W.K. en F. Cuperus, 2018. Gewasdiversiteit. Goed voor de bodem, uitdaging voor de boer. Presentatie en workshop Themamiddag Bemesting Akkerbouw CBAV, Nijkerk 29-11-2018. Ca. 50 personen.
 • Sukkel, W. , 2017. De bodem voedt de plant en de plant voedt de bodem. Lezing Biobeurs. Zwolle 19-01-2017 Ca 60 personen
 • Sukkel, W. , 2017. Plantenwortels, onbekend maakt onbemind. Lezing groep Focus on farming. Lelystad 31-05-2017. Ca 25 personen.

  Themamiddag

  • 4 februari, Actiedag Bodem en Water, Meerpaal Dronten
  • 20 juni, biovelddag, WUR-OT Lelystad
  • 28 augustus, groenbemesterdag WUR-OT Vredepeel
  • 17 september, innovatiedag Crop Solutions, Garderen