Gezonde bodem

Wetenschappelijke artikelen

 • L Tamm, B Thuerig, G Bongiorno, J Postma, JG Fuchs, T Oberhänsli, 2018. Management of soil suppressiveness against soil-borne diseases. PHYTOPATHOLOGY 108 (10S) S1.264. https://apsjournals.apsnet.org/doi/pdf/10.1094/PHYTO-108-10-S1.240
 • Laura B. Martínez-García, Gerard W. Korthals, e.a Organic management and cover crop species steer soil microbial community structure and functionality along with soil organic matter properties. Agriculture, Ecosystems and Environment 263 (2018) 7–17.
 • R Gómez Expósito, I de Bruijn, J Postma and JM Raaijmakers (2017). Current insights into the role of rhizosphere bacteria in disease suppressive soils. Frontiers in Microbiology 8: 2529. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2017.02529/full

Conferenties

 • Tagetes patula; an economic profitable control measure for effective and long-term control of Pratylenchus penetrans. Oral presentation ESN conference Gent (B), 12-9-2018
 • Tagetes patula; an economic profitable control measure for effective and long-term control of Pratylenchus penetrans. Abstract ESN conference Gent (B), 12-9-2018

Vakbladartikelen

 • Korthals, G.W., Berg, W. van den, Molendijk, L.P.G., Visser, J.H.M., 2017. Management strategies to manipulate soil biodiversity and disease suppressiveness. Gewasbescherming 48 (1). - p. 25 http://edepot.wur.nl/416466

Poster

Berichten

Presentaties

 • Joeke Postma, 2018. Effect van organische reststromen op bodemweerbaarheid tegen plantenziekten. Hogeschool van Amsterdam, 18-4-2018 • Joeke Postma, 2018. Disease management and suppressive soils. CA college, Wageningen, 25-6- 2018
 • Lucius Tamm, Jacques Fuchs, Thomas Oberhänsli, Giulia Bongiorno, Joeke Postma, & Barbara Thuerig, Management of soil suppressiveness to soil-borne diseases, ICPP Boston, August-2018 • Joeke Postma, 2018. Soil management & soil suppressiveness against soil-borne plant pathogens. The future of crop protection, georganiseerd door: Semper Florens en KNPV, Wageningen, 6-11-2018
 • Joeke Postma, 2018. Belang van bodemleven en organische stof voor bodemkwaliteit en bodemgezondheid. KIVI Jaarcongres, Enschede, 19-11-2018 https://www.wur.nl/nl/activiteit/KIVI-jaarcongres-2018-van-WUR-naar-Saxion-1.htm
 • Joeke Postma, Mirjam Schilder, Johnny Visser, 2018. Bodemweerbaarheid & bodemleven. Themamiddag Bemesting Akkerbouw “werken aan een betere bodembiologie”, Putten, 29-11- 2018. https://www.handboekbodemenbemesting.nl/nl/handboekbodemenbemesting/Werken-aan-een-betere-bodembiologie-.htm
 • Joeke Postma, 2018. Bodempathogenen en ziektewering. Masterclass Living Soils, CSE Wageningen, 3-12-2018
 • Groenbemesters in relatie tot weerbaarheid bodem. Presentatie op De Groenbemesterdag, Vredepeel 29-8-2018
 • Lange termijn effecten Tagetes, presentatie KPNV-aaltjeswerkgroep, De Lier 16-11-2018
 • Een bijeenkomst met de begeleidingscommissie (BKZ_BDGZ) op 12 december 2018, waarin we beknopt de resultaten van de afgelopen jaren hebben besproken en de opzet van de LTE voor het komende jaar
 • Algemeen; Excursies vanuit de proefboerderij voor telers en andere partijen waarbij de proef Bodemgezondheid Zandgrond is toegelicht (effect bodemmaatregelen op bodemgezondheid).
 • Postma, J, 2017. De bodem leeft! Hoe draagt bodemleven bij aan een weerbare bodem bij de teelt van gewassen? Biobeurs 19-1-2017, Zwolle, 150 p. (lezing) http://edepot.wur.nl/404951
 • J. Postma, 2017. Bodembiodiversiteit – de onzichtbare hulptroepen van de boer; Effect van bodemleven op het verhogen van ziektewering. Bodem kennisdag, 6-4-2017, Nijkerk
 • J. Postma, 2017. Disease suppressive soil: theory and practice – Influence of soil management on disease suppressiveness in agricultural systems. PSI students, 12-6-2017, Wageningen.
 • J. Postma, 2017. Disease management and suppressive soils. College Conservation Agriculture, 26- 6-2017, Wageningen
 • J. Postma, et al. 2017. Sturen op bodemweerbaarheid door toediening van organische reststromen. Flower Science meets Topsector T&U, 7-9-2017, Sassenheim. http://www.flowerscience.nl/downloads/509_Presentatie_PPS_reststromen.pdf
 • J. Postma en M. Schilder, 2017. Effecten van grondbehandelingen op weerbaarheid tegen schimmels. KNPV werkgroep Nematologie, 17-11-2017, Lelystad.
 • Matthijs van Dijk, Leendert Molendijk , Johnny Visser, 2017. Biotoets ziektewering M. hapla-sla & Ontwikkeling biotoets P. penetrans-sla. KNPV werkgroep Nematologie, 17-11-2017, Lelystad.

Video

Werkpakketbijeenkomst

 • WP3- Nuttig bodemleven en beheersing bodempathogenen. Bijeenkomst en veldexcursie consortiumleden, 6-9-2018, Vredepeel