Lange termijn systeemproeven

Rapporten

 • Haan, J.J. de, M. Wesselink, W. van Dijk, H.A.G. Verstegen, W.C.A. van Geel, W. van den Berg. 2017. Effect van organische stofbeheer op opbrengst, bodemkwaliteit en stikstofverliezen op een zuidelijke zandgrond. Resultaten van de gangbare bedrijfssystemen van het project Bodemkwaliteit op zand in de periode 2011-2016. Wageningen Research, Rapport WPR-754. 108 blz.; 31 fig.; 45 tab.; 51 ref.
 • Haan, Janjo de, Marie Wesselink, Wim van Dijk, Harry Verstegen, Willem van Geel, Wim van den Berg, 2017. Biologisch teelt op zuidelijke zandgronden: opbrengst, bemesting, bodemkwaliteit en stikstofverliezen; Resultaten van het biologische bedrijfssysteem van het project Bodemkwaliteit op zand in de periode 2000-2016. Wageningen Research, Rapport WPR-755. 100 blz.; 27 fig.; 37 tab.; 47 ref.
 • H.J. Russchen & J.J. de Haan. Monitoring steenmeelstroken in de Veenkoloniën, Verslag van het effect van steenmeel op de gewasgroei, opbrengst en kwaliteit van zetmeelaardappelen en suikerbieten in 2016. Wageningen University & Research. Rapport 733. https://www.akkerbouwactueel.nl/content/data/Verslag_monitoring_steenmeel_21_april_definitief.pdf

Wetenschappelijke publicaties

 • M. Lupatini, G.W. Korthals, e.a. Soil Microbiome Is More Heterogeneous in Organic Than in Conventional Farming System. Front. Microbiol., 04 January 2017

Presentaties, excursies en bijeenkomsten

 • J.J. de Haan, M. Wesselink. Bodemkwaliteit op zand. Veldpresentatie Landelijke Preidag. Vredepeel 12/10/17
 • J.J. de Haan M. Kroonen. Soil Quality on Sandy Soils. Presentatie/Excursie DG Environment EC + Min EZ. Vredepeel 6/10/17
 • J.J. de Haan, H.A.G. Verstegen, M. Kroonen. Bodemkwaliteit op zand. Presentatie/Excursie Begeleidingscommissie Bodem. Vredepeel 12/09/17
 • J.J. de Haan, H.A.G. Verstegen, M. Wesselink. Soil Quality on Sandy Soils. Presentatie/Excursie Stanley. Vredepeel 5/09/17
 • J.J. de Haan. Bodemkwaliteit op zand. Presentatie Vakgroep Vollegrondsgroente ZLTO. Den Bosch 1/06/17
 • J.J. de Haan. FERTILISATION, ROTATION AND THE USE OF ORGANIC MATERIALS, Introductory and first presentation fifth scientific session. Presentatie EUVRIN workshop Fertilization & Irrigation. Almeria, Spanje 12/05/17
 • J.J. de Haan, H.A.G. Verstegen, M. Kroonen, M. Wesselink. Bodemkwaliteit op zand. Presentatie/Excursie Ministerie van EZ. Vredepeel 21/04/17
 • J.J. de Haan, R. Melis, H. Verstegen. Pilot nitraatmetingen grondwater prei 2017. Presentatie Telersbijeenkomst. Vredepeel 14/03/17.
 • J.J. de Haan, H. Verstegen. Bodemkwaliteit op zand, Activiteiten en resultaten 2016. Presentatie Begeleidingscommissie Bodem. Vredepeel 21/02/17
 • J.J. de Haan, M. Kroonen. Soil Quality on Sandy Soils. Presentatie/Excursie Bezoek Turkse delegatie nitraatrichtlijn. Vredepeel 9/11/17
 • J.J. de Haan, H. Verstegen. Bodemkwaliteit op zand 2011-2016, Resultaten gangbare en biologische bedrijfssystemen rond opbrengsten, bodemkwaliteit, bemesting en uitspoeling. Presentatie Begeleidingscommissie Bodem Vredepeel 13/12/17
 • J.J. de Haan, M. Wesselink, H. Verstegen. Bodemkwaliteit op zand 2011-2016, Resultaten gangbare en biologische bedrijfssystemen rond opbrengsten, bodemkwaliteit, bemesting en uitspoeling. Presentatie Themamiddag Bemesting Akkerbouw CBAV. Putten 30/11/17 https://www.handboekbodemenbemesting.nl/upload_mm/5/2/c/1d175d8f-98b4-476a-b9eb- a7973ac3ce59_Workshop%202%20Janjo%20de%20Haan%20Bodemkwaliteit%20op%20zand.pdf
 • Marc Kroonen, Harry Verstegen, Brigitte Kroonen. Diverse excursies op WUR-proeflocatie Vredepeel met aandacht voor Bodemkwaliteit op zand.
 • J.J. de Haan, Paulien van Asperen, Johnny Visser, Gerard Hoekzema en Harm Jan Russchen. Bodemkwaliteit Veenkoloniën 2016, Begeleidingscommissie. Presentatie 31/01/17
 • Ham Jan Russchen, Johan Specken en Gerard Hoekzema, VVB lezingserie met resultaten uit Bodemkwaliteit Veenkoloniën waarbij in ca 15 bijeenkomsten ca 250 ondernemers bereikt worden.
 • Excursies vanuit de proefboerderij voor telers en andere partijen waarbij de proef Bodemkwaliteit Veenkoloniën als kapstok wordt genomen om de Veenkoloniale problematiek uit te leggen
 • Excursies vanuit de proefboerderij voor telers en andere partijen waarbij de proef Bodemkwaliteit Veenkolonien als kapstok wordt genomen om de Veenkoloniale problematiek uit te leggen:

  • Regelmatig met AOC-leerlingen. 30 per keer
  • VVB en studiegroepen: 15 keer; totaal ruim 300 personen
  • 3 x Emsland group, duitse telers: 220 personen
  • Nuffield scolars buitenlandse telers 20 personen
  • Diverse rondgangen met (semi)overheden en onderwijs
 • Johnny Visser, Presentatie “Groenbemesters, zaaitijden en opbrengst”, 1 december 2017, Themaochtend “Vergroening in de praktijk”, 80 aanwezigen, Valthermond. http://docplayer.nl/69803793-Groenbemesters-zaaitijden-en-opbrengst.html
 • G.W. Korthals e.a. Maatregelen en meetmethoden bodemkwaliteit, Bodemgezondheid binnen bedrijfssystemen. Onderzoekersbijeenkomst, 8-6-2017, Vredepeel.
 • J.H.M. Visser & L.P.G. Molendijk. Bodemgezondheidproef, vernieuwde opzet. Onderzoekersbijeenkomst, 8-6-2017, Vredepeel.

Vakbladartikelen

 • Stan Verstegen, Janjo de Haan, John Verhoeven. Prei telen zonder residu mogelijk. Artikel Groente+Fruit 8/12/17

Nieuwsberichten