Lange termijn systeemproeven

lange-termijn-proeven-530x357.jpg

Wetenschappelijke publicaties

 • De Haan, J. J., Wesselink, M., & Verstegen, H. A. G. (2019). Leek production in conventional and organic arable-vegetable rotations in the Netherlands. Acta Horticulturae, 1253, 351-358. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2019.1253.46
 • Harkes, P., Suleiman, A. K. A., van den Elsen, S. J. J., de Haan, J. J., Holterman, M., Kuramae, E. E., & Helder, J. (2019). Conventional and organic soil management as divergent drivers of resident and active fractions of major soil food web constituents. Scientific Reports, 9(1), [13521]. https://doi.org/10.1038/s41598-019-49854-y
 • Harkes, P., Suleiman, A., van den Elsen, S. J. J., de Haan, J. J., Holterman, M. H. M., Kuramae, E., & Helder, J. (2019). Mapping of long-term impact of conventional and organic soil management on resident and active fractions of rhizosphere communities of barley (Hordeum vulgare). BioRxiv. https://doi.org/10.1101/546192
 • Giulia Bongiorno, Else K. Bünemann, Chidinma U. Oguejiofor, Jennifer Meier, Gerrit Gort, Rob Comans, Paul Mäder, Lijbert Brussaard, Ron de Goede, Sensitivity of labile carbon fractions to tillage and organic matter management and their potential as comprehensive soil quality indicators across pedoclimatic conditions in Europe, Ecological Indicators, Volume 99, 2019, Pages 38-50, ISSN 1470-160X, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.12.008.
 • Anna Clocchiatti, S. Emilia Hannula, Marlies van den Berg, Gerard Korthals, Wietse de Boer, The hidden potential of saprotrophic fungi in arable soil: Patterns of short-term stimulation by organic amendments, Applied Soil Ecology, Volume 147, 2020, 103434, ISSN 0929-1393, https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2019.103434.
 • Afnan K.A. Suleiman, Paula Harkes, Sven van den Elsen, Martijn Holterman, Gerard W. Korthals, Johannes Helder, Eiko E. Kuramae, Organic amendment strengthens interkingdom associations in the soil and rhizosphere of barley (Hordeum vulgare), Science of The Total Environment, Volume 695, 2019, 133885, ISSN 0048-9697, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.133885.
 • M. Lupatini, G.W. Korthals, e.a. Soil Microbiome Is More Heterogeneous in Organic Than in Conventional Farming System. Front. Microbiol., 04 January 2017

Rapporten

 • Selin Norén, I., Verstand, D., & de Haan, J. (2021). Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit : integrale analyse van de resultaten uit de PPS Beter Bodembeheer en eerste vertaalslag naar praktische boodschappen. (Rapport / Wageningen, Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research (WPR), Business unit Open Teeltenh; No. WPR-856). Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research (WPR), Business unit Open Teelten. https://doi.org/10.18174/536510
 • de Haan, J., van Asperen, P., Visser, J., van der Burgt, G. J., Smit, E., Dawson, A., & Klompe, K. (2020). Bodemmaatregelen op dalgrond in de Veenkoloniën: effecten op bodemkwaliteit, opbrengst en financiële meerwaarde: Analyse van de resultaten van de systeemproef Bodemkwaliteit Veenkoloniën 2014-2017. (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Businessunit WUR Open Teelten; No. WPR-831). Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Businessunit WUR Open Teelten. https://doi.org/10.18174/520429
 • Wesselink, M., B.M.A. Kroonen, J.J. de Haan, 2019. Toekomst van de maisteelt op zandgrond; Overzicht van huidige situatie en mogelijke maatregelen om de maisteelt te verduurzamen. Wageningen Research, Rapport WPR-794. https://doi.org/10.18174/513471
 • Haan, J.J. de, M. Wesselink, W. van Dijk, H.A.G. Verstegen, W.C.A. van Geel, W. van den Berg. 2017. Effect van organische stofbeheer op opbrengst, bodemkwaliteit en stikstofverliezen op een zuidelijke zandgrond. Resultaten van de gangbare bedrijfssystemen van het project Bodemkwaliteit op zand in de periode 2011-2016. Wageningen Research, Rapport WPR-754. 108 blz.; 31 fig.; 45 tab.; 51 ref.
 • Haan, Janjo de, Marie Wesselink, Wim van Dijk, Harry Verstegen, Willem van Geel, Wim van den Berg, 2017. Biologisch teelt op zuidelijke zandgronden: opbrengst, bemesting, bodemkwaliteit en stikstofverliezen; Resultaten van het biologische bedrijfssysteem van het project Bodemkwaliteit op zand in de periode 2000-2016. Wageningen Research, Rapport WPR-755. 100 blz.; 27 fig.; 37 tab.; 47 ref.
 • H.J. Russchen & J.J. de Haan. Monitoring steenmeelstroken in de Veenkoloniën, Verslag van het effect van steenmeel op de gewasgroei, opbrengst en kwaliteit van zetmeelaardappelen en suikerbieten in 2016. Wageningen University & Research. Rapport 733. https://www.akkerbouwactueel.nl/content/data/Verslag_monitoring_steenmeel_21_april_definitief.pdf

Presentaties, excursies en bijeenkomsten

 • Janjo de Haan & Gerard Ros. Promising management approaches to maintain crop yields, increase nutrient use efficiency and improve soil quality in NL. Presentatie Inspiration Workshop 14 maart 19. 30 aanwezigen, Wageningen.
 • Janjo de Haan. Opties voor een goede bodem voor een duurzaam en gezond voedselsysteem. Presentatie VVM café bodem en voedsel. 23 januari 2019. 20 aanwezigen, Utrecht.
 • Joeke Postma & Janjo de Haan. Publiek-Private Samenwerking Beter BodemBeheer 2017-2020. Presentatie ZLTO bodembijeenkomst. 17 januari 2019. 25 aanwezigen, Den Bosch.
 • Janjo de Haan, Marie Wesselink. Resultaten prei Bodemkwaliteit op zand. Presentatie Preimiddag 24 oktober 2019. 150 aanwezigen, Vredepeel.
 • Janjo de Haan, Marie Wesselink. Resultaten vergelijk NKG-Ploegen Bodemkwaliteit op zand. Presentatie Bioinspiratiedag 4/07/19 2019. 150 aanwezigen, Vredepeel.
 • Joeke Postma, Janjo de Haan. Bijeenkomst SIA, overleg 4 HASsen, Dronten, 20-12-2019
 • Janjo de Haan, Marie Wesselink, Harry Verstegen, Gaveshi. 25 jaar biologische teelt op zandgrond: Waar staan we nu? Presentatie Biobeurs 24 januari 2019. 60 aanwezigen, Zwolle.
 • Marie Wesselink, Harry Verstegen, Marc Kroonen, Janjo de Haan. Resultaten Bodemkwaliteit op Zand 2018 en vooruitblik komende jaren. Presentatie begeleidingscommissie BKZ, 8 aanwezigen, Vredepeel
 • Marie Wesselink, Janjo de Haan. De meerwaarde van groenbemesters in het bedrijfssysteem in termen van organische stof. Presentatie de Groenbemesterdag 28 augustus 2019, 150 aanwezigen, Vredepeel.
 • Harry Verstegen, Marie Wesselink, Janjo de Haan. Effect tijdstip en wijze inwerken op organische stof ontwikkeling en mineralenbehoud. Presentatie de Groenbemesterdag 27 februari 2019, 100 aanwezigen, Vredepeel
 • Harry Verstegen, Janjo de Haan. Beheersing ziekten en plagen – fytoftora in aardappelen als voorbeeld. Presentatie Bioinspiratiedag, 4 juli 2019, 150 aanwezigen, Vredepeel.
 • Marc Kroonen, Harry Verstegen. Verschillen tussen NKG en ploegen op opbrengst en nitraatuitspoeling. Presentatie Studieclub de Kempen, 18 februari 2019, 40 aanwezigen, Hapert.
 • Johan Specken en Gerard Hoekzema, VVB lezingserie waarbij in ca 10 bijeenkomsten ca 300 ondernemers bereikt worden.
 • Excursies vanuit de proefboerderij voor telers en andere partijen waarbij de proef Bodemkwaliteit Veenkolonien als kapstok wordt genomen om de Veenkoloniale problematiek uit te leggen: Regelmatig met AOC-leerlingen. 30 per keer, VVB en studiegroepen: 10 keer; totaal ruim 300 personen Diverse rondgangen met (semi)overheden en onderwijs J.J. de Haan, M. Wesselink. Bodemkwaliteit op zand. Veldpresentatie Landelijke Preidag. Vredepeel 12/10/17
 • J.J. de Haan M. Kroonen. Soil Quality on Sandy Soils. Presentatie/Excursie DG Environment EC + Min EZ. Vredepeel 6/10/17
 • J.J. de Haan, H.A.G. Verstegen, M. Kroonen. Bodemkwaliteit op zand. Presentatie/Excursie Begeleidingscommissie Bodem. Vredepeel 12/09/17
 • J.J. de Haan, H.A.G. Verstegen, M. Wesselink. Soil Quality on Sandy Soils. Presentatie/Excursie Stanley. Vredepeel 5/09/17
 • J.J. de Haan. Bodemkwaliteit op zand. Presentatie Vakgroep Vollegrondsgroente ZLTO. Den Bosch 1/06/17
 • J.J. de Haan. FERTILISATION, ROTATION AND THE USE OF ORGANIC MATERIALS, Introductory and first presentation fifth scientific session. Presentatie EUVRIN workshop Fertilization & Irrigation. Almeria, Spanje 12/05/17
 • J.J. de Haan, H.A.G. Verstegen, M. Kroonen, M. Wesselink. Bodemkwaliteit op zand. Presentatie/Excursie Ministerie van EZ. Vredepeel 21/04/17
 • J.J. de Haan, R. Melis, H. Verstegen. Pilot nitraatmetingen grondwater prei 2017. Presentatie Telersbijeenkomst. Vredepeel 14/03/17.
 • J.J. de Haan, H. Verstegen. Bodemkwaliteit op zand, Activiteiten en resultaten 2016. Presentatie Begeleidingscommissie Bodem. Vredepeel 21/02/17
 • J.J. de Haan, M. Kroonen. Soil Quality on Sandy Soils. Presentatie/Excursie Bezoek Turkse delegatie nitraatrichtlijn. Vredepeel 9/11/17
 • J.J. de Haan, H. Verstegen. Bodemkwaliteit op zand 2011-2016, Resultaten gangbare en biologische bedrijfssystemen rond opbrengsten, bodemkwaliteit, bemesting en uitspoeling. Presentatie Begeleidingscommissie Bodem Vredepeel 13/12/17
 • J.J. de Haan, M. Wesselink, H. Verstegen. Bodemkwaliteit op zand 2011-2016, Resultaten gangbare en biologische bedrijfssystemen rond opbrengsten, bodemkwaliteit, bemesting en uitspoeling. Presentatie Themamiddag Bemesting Akkerbouw CBAV. Putten 30/11/17 https://www.handboekbodemenbemesting.nl/upload_mm/5/2/c/1d175d8f-98b4-476a-b9eb- a7973ac3ce59_Workshop%202%20Janjo%20de%20Haan%20Bodemkwaliteit%20op%20zand.pdf
 • Marc Kroonen, Harry Verstegen, Brigitte Kroonen. Diverse excursies op WUR-proeflocatie Vredepeel met aandacht voor Bodemkwaliteit op zand.
 • J.J. de Haan, Paulien van Asperen, Johnny Visser, Gerard Hoekzema en Harm Jan Russchen. Bodemkwaliteit Veenkoloniën 2016, Begeleidingscommissie. Presentatie 31/01/17
 • Ham Jan Russchen, Johan Specken en Gerard Hoekzema, VVB lezingserie met resultaten uit Bodemkwaliteit Veenkoloniën waarbij in ca 15 bijeenkomsten ca 250 ondernemers bereikt worden.
 • Excursies vanuit de proefboerderij voor telers en andere partijen waarbij de proef Bodemkwaliteit Veenkoloniën als kapstok wordt genomen om de Veenkoloniale problematiek uit te leggen
 • Excursies vanuit de proefboerderij voor telers en andere partijen waarbij de proef Bodemkwaliteit Veenkolonien als kapstok wordt genomen om de Veenkoloniale problematiek uit te leggen:

  • Regelmatig met AOC-leerlingen. 30 per keer
  • VVB en studiegroepen: 15 keer; totaal ruim 300 personen
  • 3 x Emsland group, duitse telers: 220 personen
  • Nuffield scolars buitenlandse telers 20 personen
  • Diverse rondgangen met (semi)overheden en onderwijs
 • Johnny Visser, Presentatie “Groenbemesters, zaaitijden en opbrengst”, 1 december 2017, Themaochtend “Vergroening in de praktijk”, 80 aanwezigen, Valthermond. http://docplayer.nl/69803793-Groenbemesters-zaaitijden-en-opbrengst.html
 • G.W. Korthals e.a. Maatregelen en meetmethoden bodemkwaliteit, Bodemgezondheid binnen bedrijfssystemen. Onderzoekersbijeenkomst, 8-6-2017, Vredepeel.
 • J.H.M. Visser & L.P.G. Molendijk. Bodemgezondheidproef, vernieuwde opzet. Onderzoekersbijeenkomst, 8-6-2017, Vredepeel.

Vakbladartikelen

Themamiddag

 • Janjo de Haan, Harm Brinks, Oane de Hoop (2019). Themamiddag bemesting akkerbouw CBAV: maatschappelijke uitdagingen voor akkerbouwer en beleid. Nijkerk. 28 november 2019. 96 deelnemers
 • Janjo de Haan, Ciska Nienhuis, Brigitte Kroonen Partnerdag PPS Beter Bodembeheer Bijeenkomst 1 juli 2019. 40 aanwezigen, Vredepeel.
 • Janjo de Haan. Integrated Soil Management on Sandy Soils for Sustainable Agriculture Excursie Masterclass 11, Wageningen Soil Conference, 27-30 aug Wageningen. 28 augustus 2019. 25 aanwezigen, Vredepeel.
 • Marie Wesselink, Janjo de Haan, Harry Verstegen, Marc Kroonen. Veldbezoek Bodemkwaliteit op Zand, begeleidingscommissie. 18 september 2019, 8 aanwezigen, Vredepeel.
 • Marc Kroonen, Marie Wesselink. Veldbezoek Bodemkwaliteit op Zand. Introductieprogramma nieuwe medewerkers Open Teelten, 4 december 2019, 20 aanwezigen, Vredepeel.

Nieuwsberichten