Nieuws

Aanpassing stikstofbemestingsrichtlijnen zaaiuien en 2e-jaars plantuien nodig

Gepubliceerd op
17 juni 2021

De stikstofbemestingsrichtlijn voor zaaiuien behoeft een differentiatie naar grondsoort en bewaarduur en die voor 2e-jaars plantuien naar grondsoort en vroegheid van het ras. Hiervoor is nader onderzoek nodig.

Er zijn te weinig proefresultaten beschikbaar om de differentiatie voor zaaiuien naar grondsoort, bewaarduur en ras goed te kunnen onderbouwen. Daarvoor is nader onderzoek gewenst. Ook de onderbouwing naar vroegheid van het ras en grondsoort bij 2e-jaars plantuien vraagt om nader onderzoek. De onderzoeksvragen zijn onder de aandacht gebracht van het Uien Innovatie en Kennis Centrum (UiKC) om dit verder op te pakken.

Meer informatie vindt u op handboekbodemenbemesting.nl.