Nieuws

Artikel verschenen: Hoe serieus is ondergrondverdichting in Nederland?

Gepubliceerd op
8 februari 2018

Vanuit de PPS Beter Bodembeheer wordt veel onderzoek gedaan naar bodemverdichting. Van een van de studies naar het voorkomen van oververdichte ondergronden in Nederland zijn onlangs de resultaten verschenen in het wetenschappelijke magazine ‘SOIL’.

De samenvatting van het artikel luidt: “Bodemverdichting en met name ondergrondverdichting is voor Nederland één van de belangrijkste bodembedreiging, zoals deze in de “European Soil Strategy” worden genoemd. Het wordt veroorzaakt door de zware landbouwmechanisatie die door het hoge aandeel aardappelen en suikerbieten in het bouwplan een zware tol eist van de ondergrond omdat lang niet altijd onder goede omstandigheden en met lage bandspanningen wordt gereden. Ook het feit dat in de praktijk tijdens het ploegen vaak in de open voor wordt gereden veroorzaakt veel ondergrondverdichting. Het doel van deze studie was om in te schatten hoe groot het gebied met oververdichte ondergronden in Nederland is. Dit werd gedaan door willekeurig locaties te selecteren en de porositeit en bulkdichtheid van de grond direct onder de bovengrond (= ploegzooldiepte) op deze locaties te bepalen. Het bleek dat 43% van de ondergronden in Nederland oververdicht zijn en hieruit concluderen we dat ondergrondverdichting inderdaad een serieus probleem is in Nederland.”

Het artikel is verschenen in: SOIL. Wil je het hele artikel lezen? Klik op deze link: Het artikel is verschenen in: SOIL. Wil je het hele artikel lezen? Klik op deze link: How serious a problem is subsoil compaction in the Netherlands? A survey based on probability sampling - Author(s): Dick J. Brus and Jan J. H. van den Akker MS No.: soil-2017-28 MS Type: Original research article.