Nieuws

Artikelen Nieuwe Oogst en Akkerwijzer gepubliceerd

Gepubliceerd op
7 juni 2022

Ervaringsdeskundigen uit de akkerbouw bespreken in een nieuw artikel op Nieuwe Oogst hoe ze goede zaaibedbereiding, onkruidbeheersing en beworteling kunnen combineren met meer bodemleven, grotere biodiversiteit en betere waterhuishouding. In het gesprek komen de voors en tegens van niet-kerende grondbewerking (NKG) naar boven, maar overheerst het gevoel dat minder intensief werken past bij de ondernemers van de toekomst.

In het artikel komen akkerbouwer Paul Munsterman en loonwerker Marco Brouwer aan het woord. Zij staan letterlijk met hun voeten in de grond en weten dus waar ze het over hebben. Lotte van Dueren den Hollander van het Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt én zelf actief op een akkerbouwbedrijf bekijkt de methode praktisch en beleidsmatig. Janjo de Haan van WUR Open Teelten en Bart Timmermans van het Louis Bolk Instituut beproeven de methode op proeflocaties en bij praktijkbedrijven door het hele land.

Het volledige artikel is te lezen op nieuweoogst.nl.

Artikel Akkerwijzer over niet-kerende grondbewerking (NKG)

Op Akkerwijzer.nl is er in een nieuw artikel aandacht voor niet-kerende grondbewerking (NKG). Als er wordt gesproken over niet-kerende grondbewerking (NKG) gaat het vaak over het positieve effect hiervan op de waterhuishouding, biodiversiteit en bodemerosie zonder dat dit ten koste gaat van het economische resultaat. De onkruidbeheersing bij NKG vormt echter een uitdaging, zegt onderzoeker bodemkwaliteit David de Wit van Wageningen Universiteit en Research (WUR). Welke problemen er naar voren komen is afhankelijk van de grondsoort, gewassen en of je gangbaar of biologisch boert. Managementkeuzes kunnen de onkruiddruk beheersbaar houden.

Al eeuwenlang gebruikt de boer de ploeg om onkruid(zaden) en gewasresten onder te werken en de grond losser te maken. Dit vereenvoudigde het werk en resulteerde in beter opbrengsten, waardoor ploegen gemeengoed is geworden in grote delen van Nederland. Echter, ploegen is een intensieve grondbewerking die veel brandstof kost en die het bodemleven kan schaden. Ook is de waterhuishouding en draagkracht van de bodem minder bij ploegen waardoor het risico op misoogsten toe neemt.

Lees het volledige artikel op akkerwijzer.nl.