Congres

Beter Bodembeheer congres

Van 2013 tot en met 2016 is er veel bodemonderzoek uitgevoerd in een Publiek Privaat Samenwerkingsprogramma onder de naam ‘Duurzame bodem’. Op dinsdagmiddag 4 oktober presenteren wij graag aan u wat dit programma heeft opgeleverd. We horen ook graag uw mening over de waarde van de resultaten en de toepasbaarheid ervan in bodemmanagement voor de praktijk en in bodembeleid. Inschrijving is inmiddels gesloten.

Organisator Beter bodembeheer_nl
Datum

di 4 oktober 2016 12:30 tot 17:30

Locatie Congrescentrum De Werelt te Lunteren

Programma

Download het volledige programma

De hoofdonderwerpen van de middag:

 1. Is onze landbouwbodem toekomstbestendig?
  Onze huidige manier van landbouw bedrijven draagt op de lange termijn niet altijd zorg voor een vruchtbare bodem en andere bodemdiensten. Volgens velen beperkt regelgeving onze mogelijkheden om bodemkwaliteit op peil te houden of te herstellen. Bodem organische stof speelt hierbij een belangrijke rol. Moeten we het gehalte of de kwaliteit van de bodem organische stof in stand houden of verbeteren? Klimaatverandering vraagt verder om een meer weerbare bodem. Hoe is het gesteld met de bodemkwaliteit in de Nederlandse landbouw nu en in de toekomst? Is daarnaast bodemverbeterende landbouw mogelijk en hoe moet die eruit zien?
 2. Bodem: dood substraat of levend ecosysteem?
  De tweede helft van de 20ste eeuw werd onze landbouwbodem vooral behandeld als dood substraat. Productiviteit kon op peil gehouden worden met kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en intensieve grondbewerking. Meer en meer blijkt deze benadering een aantal negatieve effecten te hebben. Steeds vaker wordt de rol van bodemleven weer gezien als belangrijke factor in de bodemvruchtbaarheid. Wat is deze rol en kunnen we hier gebruik van maken om de productiviteit en andere bodemdiensten op peil te houden? Bodemleven hangt nauw samen met de kwaliteit van de bodemorganische stof. Kunnen we hiermee sturen op de weerbaarheid van de bodem tegen ziekten en plagen?

  Deze hoofdonderwerpen zullen gepresenteerd en besproken worden in een plenair gedeelte. Daarnaast is er ruimte voor verdieping op specifieke onderwerpen, zoals grondbewerking en structuur, bodemgezondheid en bodemkwaliteit.

  PPS Duurzame bodem

  Dit congres wordt u kosteloos aangeboden als onderdeel van de PPS Duurzame Bodem door de verschillende partners. Partners in PPS Duurzame Bodem zijn: LTO Nederland, NAV, Brancheorganisatie Akkerbouw (Penvoerder), Agrifirm, IRS, SuikerUnie, AVEBE, CZAV, NAO, Bionext, voormalig Productschap Akkerbouw en Productschap Tuinbouw en het ministerie van Economische Zaken. De uitvoering van het onderzoeksprogramma ligt bij Wageningen University & Research.