Nieuws

Bodemadvies kalender

Gepubliceerd op
4 augustus 2021

Samen met BO Akkerbouw is de bodemadvieskalender gemaakt! Deze kalender geeft advies wat direct kan worden ingezet op het perceel en bijdraagt aan een beter bodembeheer.

Vrijwel alle akkerbouwers laten hun bodem bemonsteren. Analyses zijn vooral gericht op (beschikbaarheid van) meststoffen, op pH en op organische stof. De vervolgactie beperkt zich met name tot aanpassing van de bemesting, blijkt uit een enquête van AgriDirect in opdracht van BO Akkerbouw. Het doel van de Bodemadvieskalender is om akkerbouwers te ondersteunen om meer maatregelen te nemen voor een beter bodembeheer.

De Bodemadvieskalender geeft algemene adviezen en links naar (achtergrond)informatie. Akkerbouwers kunnen er direct mee aan de slag, zich er verder in verdiepen of er het gesprek met hun (bodem)adviseur over aangaan. De adviezen variëren van het opstellen van een bemestingsplan, verbeteren van de bodemstructuur, toepassen van groenbemesters en controleren van de drainage.