Nieuws

Bodempaspoort redt agrarische gronden

Gepubliceerd op
8 december 2017

Binnen de PPS Beter bodembeheer wordt gewerkt aan de systematiek van bodemkwaliteitsplannen. In een bodemkwaliteitsplan staat een integrale aanpak centraal: aanpak van de bodemstructuur, maatregelen om de organische stof op peil te houden door optimale bemesting en maatregelen ten gunste van de bodembiologie en bodemgezondheid.

Onderzoeker Leendert Molendijk legt haarfijn uit hoe een kwaliteitsplan de bodem gezonder maakt, en waarom dit zo belangrijk is, in het volgende artikel in Boerderij: Hoe een kwaliteitsplan de bodem gezonder maakt.

Leendert zal in zijn lezing ‘Een bodem om op te (ver)bouwen’ de nieuwste ontwikkelingen in het verbeteren van bodemkwaliteit toelichten op het Boerderijcongres ‘Grond om te Boeren’ op 12 december 2017.