Nieuws

De Groenbemesterdag 2018

Gepubliceerd op
18 juli 2018

De teelt van groenbemesters staat de laatste tijd enorm in de belangstelling. Ze worden geteeld om diverse redenen: organische stofvoorziening, stikstofbinding, mineralenvoorziening volggewas, verbetering bodemstructuur, bestrijding water- of winderosie, voederwinning of om nematodenbestrijding of een combinatie van deze. Daarnaast is de verplichting vanuit wet- en regelgeving ook een belangrijke reden. Om het rendement van groenbemesters en beoogde effecten te verhogen moet het doel(en) duidelijk zijn. Elk doel heeft zijn specifieke aanpak en vraagt om een andere keuze van de groenbemester.

Diverse bedrijven zijn al aan de slag gegaan met de ontwikkeling van (nieuwe) groenbemesters en groenbemestermengsels. Ook in onderzoeksprogramma’s binnen Wageningen UR wordt, al dan niet in samenwerking met bedrijven, gewerkt aan optimalisatie van groenbemesters. Een reden om de opgedane kennis en nieuwe producten onder de aandacht te brengen bij de praktijk. Daarom organiseren Wageningen University & Research in samenwerking met Agrio op 29 augustus 2018 De Groenbemesterdag. Deze vindt plaats op proefbedrijf Vredepeel van WUR I Open Teelten.

Het thema van de dag is: Groenbemesters Feiten & Fantasie.

Datum: woensdag 29 Augustus
Locatie: WUR I Open Teelten locatie Vredepeel, Vredeweg 1c  5816 AJ Vredepeel
Tijd: 13:00 tot 17:00 uur