Nieuws

Deskstudie stikstofbemestingsrichtlijnen en literatuurstudie kritische nutriëntengehalten

Gepubliceerd op
19 mei 2021

In opdracht van BO Akkerbouw is een deskstudie naar stikstofbemestingsrichtlijnen uitgevoerd. Tevens is er een literatuurstudie gedaan naar kritische nutriëntengehalten in de droge stof van de jongst volgroeide bladeren van aardappelen, bieten, uien en granen.

Middels de deskstudie, welke is uitgevoerd door WUR en Delphy, zijn de stikstofbemestingsrichtlijnen voor graszaadteelten geactualiseerd. De nieuwe richtlijnen zijn opgenomen in handboekbodemenbemesting.nl. Het volledige artikel en de richtlijnen vindt u op handboekbodemenbemesting.nl.

De literatuurstudie is uitgevoerd door Nutriënten Management Instituut (NMI) en WUR. In het onderzoek keek men naar kritische nutriëntengehalten in de droge stof van de jongst volgroeide bladeren van aardappelen, bieten, uien en granen. De verzamelde kritische gehalten zijn opgenomen in een tabel in handboekbodemenbemesting.nl. Ze kunnen worden gebruikt in aanvulling op grondonderzoek. In de beslisschema’s voor bemesting met calcium, magnesium, borium en mangaan is aangegeven hoe gewasonderzoek naast grondonderzoek kan worden ingezet als basis voor bemestingsadviezen.

De belangrijkste conclusie van de studie en het rapport ‘Kritische nutriëntengehalten’ leest u ook op handboekbodemenbemesting.nl.