Nieuws

Fosfaatbehoefte aardappel gedekt bij huidige fosfaatgebruiksnormen

Gepubliceerd op
17 juni 2021

De huidige fosfaatgebruiksnormen zijn geen belemmering voor de fosfaatvoorziening van aardappelen, noch voor de organische-stofvoorziening van de bodem. Van belang hierbij zijn maatregelen om de fosfaatbenutting te optimaliseren en de mestsoortkeuze.

De huidige fosfaatgebruiksnormen zijn geen belemmering voor een voldoende hoge aanvoer van fosfaat voor aardappelen. Ze hoeven evenmin een belemmering te zijn voor de organische-stofvoorziening op akkerbouwbedrijven, ook niet op gronden met een hoge fosfaattoestand. Dat is de conclusie van een deskstudie die NMI, WUR en Delphy hebben uitgevoerd in opdracht van BO Akkerbouw.

Meer informatie en het rapport ‘Rapport Mestbeleid en fosfaatvoorziening’ leest u op handboekbodemenbemesting.nl.