Nieuws

Geslaagde Themamiddag Bemesting Akkerbouw

Gepubliceerd op
14 december 2017

Optimaal bemesten binnen de aanstaande regels van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn stond centraal op de themamiddag Bemesting Akkerbouw (d.d. 30 november 2017).

De PPS Beter bodembeheer werkt aan kennisontwikkeling en aan de ontwikkeling van tools met betrekking tot optimale bemesting. Eén van de tools die besproken is op de themamiddag is de Kringloopwijzer Akkerbouw. Daarnaast was er aandacht voor organische-stofbeheer, groenbemestermengsels, de systematiek van fosfaat- en stikstofbemestingsadviezen. Circa 80 mensen bezochten de themamiddag. Uit de reacties en vragen uit de zaal bleek dat de thema’s zeker aansloten bij de behoefte aan kennis van de deelnemers.

De middag is georganiseerd door de Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw. Voor meer informatie kunt u kijken op: https://www.handboekbodemenbemesting.nl/nl/handboekbodemenbemesting/-Themadag-Bemesting-Akkerbouw-optimaal-bemesten-binnen-nieuwe-mestbeleid.htm. (Via deze link kunt u ook de presentaties van de middag downloaden.)