Nieuws

Groenbemesterdag "Meer waarde van de groen(e)bemester"

Gepubliceerd op
13 oktober 2021

Groenbemesters krijgen steeds meer aandacht! Ze worden geteeld om diverse redenen: organische stofvoorziening, stikstofbinding, mineralenvoorziening volggewas, verbetering bodemstructuur, bestrijding water- of winderosie, voederwinning of om nematodenbestrijding of een combinatie van deze. Daarnaast is de verplichting vanuit wet- en regelgeving ook een belangrijke reden. Voor Wageningen University & Research (WUR | Open Teelten) en Agrio een reden om De Groenbemesterdagen te organiseren op 20 oktober in Westmaas.

Het programma is als volgt:

12:30 tot 12:45 - Ontvangst
Inloop met koffie en thee

12:45 tot 13:00 - Verdeling groepen
Eén groep blijft in de schuur, de andere groep gaat naar het veld.
Iedere 25 minuten rouleren de groepen van de ene naar de andere kennissessie. De tijden bij iedere kennissessie zijn voor iedere groep anders.

13:00 tot 17:10 - Kennissessies
Zowel in de schuur als op het veld worden verschillende kennissessies gehouden. De groepen rouleren iedere 25 minuten. U komt bij ieder onderdeel langs gedurende de middag.

  1. De veelzijdigheid van klavers
  2. Multi-resistente groenbemesting: sleutel tot gezonde bodem
  3. Meer organische stof voor een gezondere bodem
  4. Het juiste tijdstip en methode van inwerken geeft de meeste meerwaarde
  5. De waarde van groenbemesters maximaliseren door aaltjes beheersing en organische stof productie
  6. Hoeveel organische stof brengt uw groenbemester in het systeem?
  7. Groenbemesters, de stille kracht voor de boer
  8. Gereduceerde grondbewerking: groenbemester onmisbaar!
  9. Mechanisatieplein:Op eigen gelegenheid kunt u de partners Evers Agro, Kamps de Wild, Kverneland, en Lemken op het mechanisatieplein bezoeken.
  10. Groenbemester als structuurverbeteraar

17:10 tot 18:30 – Afsluitend samen friet eten
Na afloop heeft u de gelegenheid een gratis frietje te eten. Dit wordt u aangeboden door WUR | Open Teelten en alle partners.