Nieuws

Heel Nederland Strookt

Gepubliceerd op
27 september 2019

Strokenteelt is een op dit moment direct toepasbare teelttechniek die natuurlijke mechanismen faciliteert en benut. Het creëren van diversiteit in tijd en ruimte op veldniveau blijkt positieve effecten te hebben op de preventie en onderdrukking van ziektes en plagen en voordelen voor insecten en akkervogels.

De positieve resultaten vallen op in de sector, beleid én natuur- en terrein beherende organisaties. De aandacht voor strokenteelt in het afgelopen jaar was dan ook overweldigend. Zo’n 5000 nationale en internationale bezoekers zijn op bezoek geweest bij de experimenten in Wageningen en Lelystad en op het praktijkperceel strokenteelt van ERF b.v. in Almere. Het publiek wat de experimenten bezoekt is zeer breed: van sector partijen als het IRS tot Natuurmonumenten en de Milieufederatie. Ook Provincies en het Ministerie van LNV volgen de strokenteelt met veel interesse, zo was 30 augustus DG Marjolijn Sonnema op bezoek. Het bredere publiek werd gevonden door middel van een uitgebreid nieuwsitem op het Jeugdjournaal en het 20.00 NOS journaal op 8 augustus.

Na een eerste fase van vernieuwing en experimenteren werken we nu aan optimalisatie en opschaling. Samenwerking is gestart met Loverendale om in Zeeland vanaf 2020 te starten met 100 ha strokenteelt. ERF b.v. breid vanaf 2020 haar strokenteelt areaal uit van 42 ha naar 100 ha. In september is een eerste goedbezochte innovatietraining strokenteelt georganiseerd samen met ERF b.v. en Land en Co. Zo’n 20 agrariërs hebben samen met onderzoekers en ervaringsdeskundigen van ERF b.v. een strokenteelt bedrijfsplan is opgesteld. Lees het artikel daarover in Nieuw Oogst.

Het principe van strokenteelt heeft mensen aan het denken gezet. Diversiteit aanbrengen op de akker is mogelijk met de huidige mechanisatie, met voordelen voor de ondernemer, biodiversiteit en het landschap. Om een concreet voorbeeld uit te lichten: dit jaar werden met biologische strokenteelt gerst en suikerbiet (3 meter breed) zeer goede resultaten behaald. De luizendruk werd gecontroleerd door een gezonde populatie natuurlijke vijanden en het aantal natuurlijke vijanden per luis bleek hoger te zijn dan in een monocultuur (gangbaar). Dit biedt potentie voor het chemievrij telen van suikerbiet. Lees het artikel daarover in Boerderij.