Nieuws

Interacties tussen nutriënten niet van belang bij goede bodemvruchtbaarheid

Gepubliceerd op
2 december 2020

Om tot een optimale opbrengst te komen met het beste rendement is het niet nodig om rekening te houden met interacties tussen nutriënten als stikstof, kali, magnesium, calcium, natrium en chloor. De huidige bemestingsadviezen voldoen.

Uit een literatuurstudie van NMI en WUR voor BO-Akkerbouw in kader van de PPS Beter Bodembeheer blijkt dat interacties tussen nutriënten voorkomen. Deze hebben echter normaliter geen effect op de opbrengst. Eventuele effecten komen tot uiting in kwaliteitsaspecten maar ook die zijn normaliter beperkt. Wel kunnen hoge giften van een nutriënt beter worden voorkómen. Ook is van belang dat de bodemvruchtbaarheidstoestand van elk nutriënt minimaal voldoende is. Regelmatig grondonderzoek is nodig om dit te controleren. De huidige bemestingsadviezen zoals opgenomen in het Handboek Bodem en Bemesting voldoen.

Bekijk het volledige artikel op handboekbodemenbemesting.nl.