Nieuws

Koppeling tussen Stichting Innovatie Alliantie en het Bodemkwaliteitsplan (BKP) uit de PPS Beter Bodembeheer

Gepubliceerd op
23 september 2020

Regieorgaan SIA (Stichting Innovatie Alliantie) promoot samenwerking tussen hogescholen en universiteiten. In dit kader is een project bodem gestart waarin de agrarische hoge scholen samen met het praktijkonderzoek van Wageningen University & Research Open Teelten werken aan het ontwikkelen en implementeren van Bodemkwaliteitsplannen (BKP’s). Leendert Molendijk en Sjoerd Rombout, onderzoekers van WUR | Open Teelten, hebben samen met Lector Bodem van Aeres, Gera van Os, een koppeling gelegd tussen het BKP project van de PPS Beter Bodembeheer en dit SIA project.

Studenten van de hoge scholen gaan samen met adviseurs van onder andere Agrifirm, HLB en van Iperen BKP’s maken bij twee telers per adviesbedrijf. Dit met als doel te toetsen of het BKP aansluit bij de vragen van de telers en of adviesbedrijven markt zien voor een dergelijk advies product. De kracht van het BKP is dat een perceel integraal wordt doorgelicht en er een praktisch advies wordt gegeven met welke maatregelen een perceel op korte en lange termijn in topconditie wordt gehouden of gebracht.

Tot maart dit jaar werden op de hoge scholen kick-offs georganiseerd en de studenten aan het werk gezet. De Corona gooide behoorlijk roet in de planning. Maar het project is digitaal zo goed en zo kwaad als het kon doorgezet. Komende winter is het de bedoeling om de keukentafelgespreken alsnog te voeren. Eind maart 2021 zal duidelijk zijn of de aanpak van het BKP toegevoegde waarde heeft voor de teler en zijn adviseurs.

Naast het BKP hebben de docenten de mogelijkheid om medewerkers van WUR, Centre for Soil Ecology en het NIOO in te schakelen voor verdiepende colleges.

Voor meer informatie over het BKP, zie deze video in het online magazine Beter Bodembeheer.

Laatste face to face bijeenkomst (9 maart) in het pré Corona tijdperk, tijdens de kick off aan de HAS Den Bosch. Studenten maken kennis met de BKP aanpak en steken hun mening niet onder stoelen of banken.
Laatste face to face bijeenkomst (9 maart) in het pré Corona tijdperk, tijdens de kick off aan de HAS Den Bosch. Studenten maken kennis met de BKP aanpak en steken hun mening niet onder stoelen of banken.